Súťaž Vízia 2025 čaká na svojich víťazov

Rekordných 94 slovenských, českých a poľských študentov vysokých škôl sa prihlásilo so svojimi prácami už do VI. ročníka esejistickej súťaže Vízia 2025. Súťaž tradične vyhlasuje Penta Investments s cieľom získať a oceniť originálne myšlienky mladých ľudí na témy z biznisu, či verejného života. Vízie 2025 sa tento rok po prvýkrát mohli okrem slovenských a českých študentov, zúčastniť aj ich poľskí kolegovia. Do konca septembra 2009 Penta vyhodnotí eseje a rozhodne o finančnej odmene, ktorá môže dosiahnuť až 5000 EUR.

"Som rád, že aj vďaka účasti poľských študentov sme tento rok získali najvyšší počet esejí. Teším sa na inšpiratívne nápady a na osobné stretnutie s víťazmi súťaže," povedal Jaroslav Haščák, managing partner Penta Investments.

Najviac esejí 55 prišlo zo Slovenska, nasledovalo 25 esejí z Poľska a 14 esejí z Česka. Študenti si mohli vybrať z 3 tém:

  • Ako sa bude vyvíjať spotrebiteľské správanie v strednej Európe
  • Ako sa zmení úloha štátu v krajinách V4 v dôsledku finančnej krízy?
  • Realitný development budúcnosti

Najpopulárnejšou témou sa stala téma Ako sa bude vyvíjať spotrebiteľské správanie v strednej Európe, na ktorú bolo doručených 48 esejí.

Porota zložená zo zástupcov Penty rozhodne o víťazoch v priebehu mesiaca september a do jeho konca vyhlási výsledky súťaže. Víťazi budú informovaní písomne a tiež uvedení na webe, www.pentainvestments.com.

Práce budú hodnotené nasledovne:
1. miesto: 5 000 EUR
2. miesto: 3 000 EUR
3. miesto: 1 000 EUR

Do predošlých piatich ročníkov VÍZIE 2025 bolo prihlásených celkom 309 esejí, pričom odmenených bolo 49 autorov. Penta tak študentom rozdelila odmeny v celkovej výške 40 000 EUR.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube