Súťaž písania esejí VÍZIA 2020 určená všetkým vysokoškolákom má svojich víťazov

Nadácia Penta vyhlásila výsledky tretieho ročníka súťaže písania esejí na vybrané témy, pod názvom VÍZIA 2020. Súťaž bola vyhlásená začiatkom marca 2006 a bola určená študentom denného štúdia a interným doktorandom všetkých vysokých škôl a univerzít v Slovenskej a Českej republike.

Do tretieho ročníka bolo prihlásených 75 esejí, čo je o štvrtinu viac ako v predchádzajúcom ročníku. „Kvalita a odborná úroveň esejí sa v tomto roku zvýšila. Autori esejí sa pri písaní jednotlivých tém sústredili na hlbšie spracovanie problematiky a na jej detailnejšie porozumenie. Zvlášť zaujímavé boli tie práce, v ktorých autor priniesol vlastný, originálny názor na danú tému,“ uviedla Katarína Remiašová, správkyňa Nadácie Penta.

Eseje hodnotila odborná porota zložená z odborníkov private equity skupiny Penta a zástupcov vybraných vysokých škôl. Jej predsedom bol Ing. Ivan Klinec z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Odborná porota vyhodnotila nasledovných úspešných autorov esejí, ktorí celkovo získali finančnú odmenu o výške 225 000 Sk:

TÉMA – MOTIVÁCIA 2020:
1.miesto: Teodora Paligorová, Univerzita Karlova,Praha
2.miesto: Jan Petrov, Univerzita Karlova, Praha – Fakulta sociálnych věd
3.miesto: Marek Petrovič , Univerzita Komenského, Bratislava – Lekárska fakulta

TÉMA – ODVETVIE 2020:
1.miesto: Viktor Hanzlík, Univerzita Karlova, Praha – Fakulta sociálnych věd
2.miesto: Matej Mačák, Univerzita Karlova, Praha – Fakulta sociálnych věd
3.miesto: Teodora Paligorová, Univerzita Karlova, Praha,

TÉMA – ZÁBAVA 2020:
1.miesto: Viktor Hanzlík, Univerzita Karlova, Praha – Fakulta Sociálnych věd
2.miesto: Jakub Mačák, Univerzita Karlova, Praha – Právnická fakulta
3.miesto: Katarína Uhrová, Vysoká škola múzických umení, BA – Filmová a televízna fakulta

Odborná porota udelila Viktorovi Hanzlíkovi Mimoriadnu cenu poroty vo výške 30 000 Sk.
„Porota ocenila vysokú kvalitu prác Viktora Hanzlíka, výbornú logickú správnosť a konzistentnosť názorov a spracovaných informácií, ako aj veľmi kreatívny a vyčerpávajúci prístup k spracovávanej téme“, spresnila Katarína Remiašová.

Odborná porota neudelila Špeciálnu cenu na tému „Sociálny systém 2020“.

Celkovo sa do všetkých troch ročníkov súťaže VÍZIA 2020 prihlásilo 177 študentov. Z nich bolo ocenených 31 študentov, ktorým Nadácia Penta rozdelila sumu celkovo vo výške 665 000 Sk.

VÍZIA 2020 – III. ročník:

Cieľom súťaže VÍZIA 2020 je vytvoriť priestor pre vznik a prezentáciu tvorivých a originálnych pohľadov na určené témy. Súťaž neberie do úvahy prospech študenta, ale zameriava sa na jeho kreativitu, originalitu, ako aj na jeho schopnosť vyhľadávať a spracovávať informácie.

Výberová komisia odmenila v tomto ročníku najlepších autorov esejí v jednotlivých témach čiastkami:
I. miesto: 35.000,- Sk
II. miesto:20.000,- Sk
III. miesto:10.000,- Sk

Pre tretí ročník vyhlásila nadácia tri témy pre vypracovanie esejí:

„ODVETVIE 2020“ – alebo – aké odvetvie hospodárstva alebo produkt bude v roku 2020 patriť k najrýchlejšie rastúcim a úspešným? Aké faktory budú vplývať na jeho úspech?

„ZÁBAVA 2020“ – alebo – ako bude vyzerať svet zábavného priemyslu a médií v roku 2020? Aké faktory budú vplývať na vývoj týchto oblastí? Akým spôsobom bude zábava distribuovaná a čo bude hitom zábavného priemyslu v roku 2020?

„MOTIVÁCIA 2020“ – alebo – ako zostaviť a správne motivovať úspešný a efektívny pracovný team v roku 2020? Aké faktory budú v roku 2020 vplývať na spokojnosť a motiváciu zamestnanca?

Nadácia Penta zároveň vyhlásila Špeciálnu cenu na tému „SOCIÁLNY SYSTÉM 2020“ (alebo ako bude vyzerať sociálny systém v roku 2020), ktorá bola hodnotená osobitou komisiou.

Bližšie informácie o súťaži a znenie víťazných esejí nájdete na internetovej stránke www.nadaciapenta.sk.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube