Súťaž písania esejí VÍZIA 2020 je učená všetkým vysokoškolákom

Nadácia Penta včera vyhlásila už tretí ročník súťaže písania esejí na vybrané témy, pod názvom VÍZIA 2020, určenú študentom denného štúdia a interným doktorandom všetkých vysokých škôl a univerzít v Slovenskej a Českej republike.

„Cieľom VÍZIE 2020 je vytvoriť priestor pre vznik a prezentáciu tvorivých a originálnych pohľadov na určené témy,“ uviedla správkyňa Nadácie Penta Katarína Remiašová a dodala: „súťaž neberie do úvahy prospech študenta, ale zameriava sa na jeho kreativitu, originalitu, ako aj na jeho schopnosť vyhľadávať a spracovávať informácie.“

Výberová komisia, ktorej predsedom je Ing. Ivan Klinec z Prognostického ústavu Slovenskej akadémia vied, je zložená z odborníkov private equity skupiny Penta a zástupcov vybraných vysokých škôl. Komisia vyhodnotí a odmení najlepších autorov esejí v jednotlivých témach čiastkami:

I. miesto:       35.000,- Sk
II. miesto:     20.000,- Sk
III. miesto:   10.000,- Sk

Pre tento rok vyhlásila nadácia tri témy pre vypracovanie esejí:

„ODVETVIE 2020“ – alebo – aké odvetvie hospodárstva alebo produkt bude v roku 2020 patriť k najrýchlejšie rastúcim a úspešným? Aké faktory budú vplývať na jeho úspech?

„ZÁBAVA 2020“ – alebo – ako bude vyzerať svet zábavného priemyslu a médií v roku 2020? Aké faktory budú vplývať na vývoj týchto oblastí? Akým spôsobom bude zábava distribuovaná a čo bude hitom zábavného priemyslu v roku 2020?

„MOTIVÁCIA 2020“ – alebo – ako zostaviť a správne motivovať úspešný a efektívny pracovný team v roku 2020? Aké faktory budú v roku 2020 vplývať na spokojnosť a motiváciu zamestnanca?

Nadácia Penta zároveň vyhlasuje v tomto ročníku Špeciálnu cenu na tému „SOCIÁLNY SYSTÉM 2020“ (alebo ako bude vyzerať sociálny systém v roku 2020), ktorá bude hodnotená osobitou komisiou. „Komisia vyhodnotí iba jednu najlepšiu esej pre túto tému, ktorej autor získa odmenu vo výške 40 000 Sk“, spresnila Katarína Remiašová.

Posledný termín na odovzdanie esejí na všetky témy je 20. apríl 2006. Výberová komisia vyhlási výsledky tretieho ročníka VÍZIE 2020 najneskôr 31. mája 2006.
Študenti môžu nájsť bližšie informácie o VÍZII 2020 na internetovej stránke www.nadaciapenta.sk.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube