Súťaž písania esejí pre vysokoškolákov „VÍZIA 2025“ má svojich víťazov

Sumu 205 tisíc korún rozdelila Nadácia Penta medzi 13 vysokoškolákov, ktorých eseje vyhodnotila odborná komisia ako najlepšie v rámci IV. ročníka súťaže VÍZIA 2025.

Súťaž bola vyhlásená v marci 2007 a bola určená študentom denného štúdia a interným doktorandom všetkých vysokých škôl a univerzít v Slovenskej a Českej republike. Komisia zložená z akademikov a odborníkov private equity skupiny Penta odmenila najlepších autorov esejí v jednotlivých témach čiastkami:

I. miesto: 35.000,- Sk
II. miesto: 20.000,- Sk
III. miesto: 10.000,- Sk

Do súťaže, ktorej cieľom je vytvoriť priestor pre prezentáciu tvorivých a originálnych pohľadov na určené témy bolo prihlásených 65 esejí. VÍZIA 2025 kladie dôraz predovšetkým na originálnosť a kreativitu študentov a rovnako na schopnosť vyhľadávať a spracovávať informácie. „Nie je dôležitý prospech študentov ale ich pohľad na danú tému. Zaujímalo nás predovšetkým ich videnie sveta a to ako nazerajú na budúcnosť.“, povedal predseda komisie Ivan Klinec z Prognostického ústavu SAV.

Odborná komisia vyhodnotila ako najlepšie práce v tomto poradí :

1. TÉMA – PRODUKT/SLUŽBA/ODVETVIE 2025:
1. miesto: neudeľuje sa
2. miesto: František Lipták, Technická univerzita v Košiciach – Ekonomická fakulta
Petra Kolouchová, Institute of Economic Studies Charles University in Prague
3. miesto: Tomáš Makatúra, Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Jakub Sokol, Institute of Economic Studies Charles University in Prague

2. TÉMA – ČLOVEK A JEHO SOCIÁLNE POTREBY V ROKU 2025:
1. miesto: neudeľuje sa
2. miesto: Eva Žáčková, Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta filozofická
3. miesto: Lucie Kavanová, Masarykova univerzita, Brno – Fakulta sociálních studií
Vladimír Janošek, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně – Provozně ekonomická fakulta

3. TÉMA – SLOVENSKO A ČECHY 2025:
1. miesto: neudeľuje sa
2. miesto: Viktor Hanzlík, Institute of Economic Studies Charles University in Prague
3. miesto: Ivana Hanzesová, Prešovská univerzita v Prešove – Fakulta manažmentu

4. TÉMA – TRH VERZUS ŠTÁT 2025:

1. miesto: Sandra Sitárová, Ekonomická univerzita v Bratislave – Obchodná fakulta
2. miesto: František Lipták, Technická univerzita v Košiciach – Ekonomická fakulta
3. miesto: Barbora Pincová, Univerzita Karlova v Prahe – Fakulta sociálních věd
Ivana Hanzesová, Prešovská univerzita v Prešove – Fakulta manažmentu

Do všetkých ročníkov súťaže VÍZIA 2025 bolo prihlásených 242 esejí, z ktorých 44 bolo odmenených. Nadácia Penta rozdelila medzi študentov sumu celkovo vo výške 870 000 Sk. Bližšie informácie o súťaži sú na internetovej stránke www.nadaciapenta.sk, kde budú zverejnené aj víťazné eseje.

Doplňujúca informácia – charakteristika súťažných tém:

1. PRODUKT/SLUŽBA/ODVETVIE 2025 – čo bude najrýchlejšie a najmasovejšie sa šíriacim produktom alebo službou okolo roku 2025? Čo bude hitom v roku 2025? Aké budú trendy vo vývoji a predaji produktov v roku 2025? Ktoré technológie a materiály budú najdynamickejšie rastúce a rozvíjajúce sa?

2. ČLOVEK A JEHO SOCIÁLNE POTREBY V ROKU 2025 – Internet a on line obchodovanie rozšírili ponuku v oblasti zábavy a médií v takmer nekonečnom a doteraz bezprecedentnom rozsahu. Aký bude vývoj potrieb človeka ako spoločenského tvora? Aký bude spoločenský a kultúrny dopad rozvoja globalizácie a internetu na jednotlivca v roku 2025? Ako sa budú meniť jeho potreby a vzory, čo bude vyhľadávať a ako bude tráviť svoj čas ? Čím a ako ho bude treba oslovovať, čo ho zaujme a za čo bude ochotný platiť?

3. SLOVENSKO a ČECHY 2025 – Aké odvetvia budú ťahať slovenskú a českú ekonomiku o 20 rokov v roku 2025? Aké bude postavenie týchto ekonomík v rámci EU a v rámci globálneho prostredia v roku 2025?

4. TRH vs. ŠTÁT 2025 – Kto zvíťazí v roku 2025 – trh alebo štát? Prežije demokracia rok 2025? Aké potreby a úlohy budú v roku 2025 zabezpečované štátom a aký bude podiel súkromného sektoru? Bude v roku 2025 privatizácia pokračovať i do dnes výhradne štátom spravovaných oblastí? Aký dopad bude mať prípadné oslabenie úlohy a pozície štátu na demokraciu – bude jej pomáhať alebo ju ohrozí? Bude tyrania ideológií nahradená tyraniou korporácií?

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube