Štvrtý ročník súťaže písania esejí VÍZIA 2025 je určený všetkým vysokoškolákom

Študenti denného štúdia a interní doktorandi všetkých vysokých škôl a univerzít na Slovensku a v Českej republike sa môžu zúčastniť súťaže písania esejí pod názvom Vízia 2025. Súťaž vyhlásila Nadácia Penta začiatkom marca už po štvrtý krát.

Nadácia Penta orientuje svoje aktivity prioritne do oblasti vzdelávania a školstva a v tejto oblasti realizuje viacero dlhodobých projektov. Vízia 2025 je jedným z nich.

„Cieľom súťaže Vízia 2025 je vytvoriť priestor pre vznik a prezentáciu tvorivých a originálnych pohľadov na určené témy,“ uviedla správkyňa Nadácie Penta Katarína Stupková a dodala: „súťaž neberie do úvahy prospech študenta, ale zameriava sa na jeho kreativitu, originalitu, ako aj na jeho schopnosť vyhľadávať a spracovávať informácie.“

Výberová komisia, ktorej predsedom je Ing. Ivan Klinec z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied, je zložená z odborníkov z private equity skupiny Penta a zástupcov vybraných vysokých škôl. Komisia vyhodnotí a odmení najlepších autorov esejí v jednotlivých témach čiastkami:
1. miesto: 35.000 Sk
2. miesto: 20.000 Sk
3. miesto: 10.000 Sk

Posledný termín na odovzdanie esejí na všetky témy je 13. apríl 2007. Výberová komisia vyhlási výsledky štvrtého ročníka VÍZIE 2025 najneskôr 31. mája 2007. Študenti môžu nájsť bližšie informácie o VÍZII 2025 a podmienkach súťaže na internetovej stránke www.nadaciapenta.sk.

Do predchádzajúcich ročníkov súťaže VÍZIA 2025 sa celkovo prihlásilo 177 študentov. Z nich bolo ocenených 31 študentov, ktorým Nadácia Penta rozdelila sumu celkovo vo výške 665 000 Sk.

Pre tento rok vyhlásila Nadácia Penta nasledovné témy esejí:

1.PRODUKT/SLUŽBA/ODVETVIE 2025 – čo bude najrýchlejšie a najmasovejšie sa šíriacim produktom alebo službou okolo roku 2025? Čo bude hitom v roku 2025? Aké budú trendy vo vývoji a predaji produktov v roku 2025? Ktoré technológie a materiály budú najdynamickejšie rastúce a rozvíjajúce sa?

2.ČLOVEK A JEHO SOCIÁLNE POTREBY V ROKU 2025 – Internet a on-line obchodovanie rozšírili ponuku v oblasti zábavy a médií v takmer nekonečnom a doteraz bezprecedentnom rozsahu. Aký bude vývoj potrieb človeka ako spoločenského tvora? Aký bude spoločenský a kultúrny dopad rozvoja globalizácie a internetu na jednotlivca v roku 2025? Ako sa budú meniť jeho potreby a vzory, čo bude vyhľadávať a ako bude tráviť svoj čas ? Čím a ako ho bude treba oslovovať, čo ho zaujme a za čo bude ochotný platiť?

3.SLOVENSKO a ČECHY 2025 – Aké odvetvia budú ťahať slovenskú a českú ekonomiku o 20 rokov v roku 2025? Aké bude postavenie týchto ekonomík v rámci EU a v rámci globálneho prostredia v roku 2025?

4.TRH vs. ŠTÁT 2025 – Kto zvíťazí v roku 2025 – trh alebo štát? Prežije demokracia rok 2025? Aké potreby a úlohy budú v roku 2025 zabezpečované štátom a aký bude podiel súkromného sektoru? Bude v roku 2025 privatizácia pokračovať i do dnes výhradne štátom spravovaných oblastí? Aký dopad bude mať prípadné oslabenie úlohy a pozície štátu na demokraciu – bude jej pomáhať alebo ju ohrozí? Bude tyrania ideológií nahradená tyraniou korporácií?

Kontakt:
Katarína Stupková, správkyňa Nadácie Penta
mobil: 0903 281 269, tel: 02 / 577 88 191
e-mail: stupkova.katarina@penta.sk

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube