Štipendium na zahraničný študijný pobyt získalo 37 študentov

V prvom ročníku projektu podpory študentov na zahraničných študijných pobytoch „Študentské stáže“ pridelila Nadácia Penta štipendium 37 úspešným žiadateľom.

Nadácia zaregistrovala celkovo 75 žiadostí, z ktorých 49% bolo úspešných. Priemerná výška priznaného štipendia predstavuje 27 000,- Sk pri priemernej dĺžke študijného pobytu 6 mesiacov. O štipendium mohli do konca mája požiadať študenti 3. a 4. ročníka nasledovných univerzít:

Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta manažmentu, Univerzita Komenského v Bratislave
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Stavebná fakulta a Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Priemer známok úspešného žiadateľa za všetky predchádzajúce semestre musel byť v prípade prvých troch univerzít do 1,3 a v prípade ostatných univerzít do 1,5. Získanie štipendia bolo podmienené aj programom SOCRATES, podprogram LLL- ERASMUS – mobilita študentov.

Z celkového počtu úspešných žiadateľov je 43% študentov Ekonomickej univerzity a 37% študentov Fakulty manažmentu UK v Bratislave. Študenti týchto univerzít začnú v budúcom semestri študovať na zahraničných univerzitách v odboroch ako financie, obchod, manažment a investovanie. Ostatní úspešní žiadatelia budú študovať odbory architektúra, urbanizmus a stavby. Prví študenti začínajú odchádzať na študijné pobyty už koncom augusta. Univerzity na ktorých budú absolvovať študijné pobyty sú v Belgicku, Holandsku, Fínsku, Španielsku, Nemecku, Dánsku, Taliansku, Rakúsku, Francúzsku, Švajčiarsku a Islande.

Nadácia Penta vznikla v roku 2002 a zastrešuje všetky charitatívne a dobročinné aktivity private equity skupiny Penta. Cieľom nadácie je rozvíjať aktivity orientované hlavne do oblasti vzdelávania a školstva.

Kontakt : Peter Húska, správca Nadácie Penta, tel.: 0911 171740, huska.peter@penta.sk

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube