Stanovisko finančnej skupiny Penta k pozastaveniu obchodovania s akciami ZSNP, a.s.

Finančná skupina Penta (ďalej iba „Penta“) mala možnosť oboznámiť sa so znením predbežného opatrenia, ktorým bolo pozastavené obchodovanie s akciami ZSNP. Po dôkladnom preštudovaní uvedeného predbežného opatrenia Penta využila svoje zákonné právo a voči uzneseniu o vydaní predbežného opatrenia sa odvolala na Najvyšší súd SR.

Návrh na vydanie predbežného opatrenia pokladá Penta za bezdôvodný a účelový. Vydaním takéhoto predbežného opatrenia bola spôsobená škoda predovšetkým drobným akcionárom, ktorí sa rozhodli v rámci povinnej ponuky predať akcie ZSNP, a.s. a z dôvodu zablokovania obchodovania s akciami im nemôže byť vyplatená kúpna cena. Obchodovanie s akciami a to nie len v rámci povinnej ponuky je pozastavené až do zrušenia predbežného opatrenia.

Občiansky súdny poriadok však umožňuje vymáhať náhradu spôsobenej škody priamo od navrhovateľov predbežného opatrenia. Z uznesenia súdu o vydaní predbežného opatrenia vyplýva, že navrhovateľmi predbežného opatrenia, sú: Ing. Jaroslav Červenka, Vladimír Mlynarovič, Ing. Jozef Dugovič, Miroslav Sabo a spoločnosť VESEL, a.s. VESEL a.s. je akciová spoločnosť, ktorá vznikla transformáciou investičného fondu VESEL z prvej vlny kupónovej privatizácie. Tento investičný fond sľuboval svojim akcionárom, ktorí investovali do jeho akcií celých 1000 investičných bodov, že od nich odkúpi tieto akcie za 50.000 Sk. Nielenže tento sľub nesplnil, ale akcie sa ani nikdy verejne neobchodovali a drobní akcionári spoločnosti VESEL, a.s. nemajú k dispozícii výsledky o hospodárení spoločnosti VESEL, a.s.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube