Spoločnosť PPC Holding, a. s. podpísala zmluvu s FNM SR o kúpe 90% balíka akcií PPC Bratislava, a.s.

Spoločnosť PPC Holding, a.s. sa stala víťazom verejného výberového konania na predaj 90% podielu majetkovej účasti Fondu národného majetku SR (ďalej iba „FNM SR“) v spoločnosti Paroplynový cyklus Bratislava, a.s. (ďalej iba „PPC Bratislava, a.s.“). K uzavretiu zmluvy o kúpe 90% balíka akcií spoločnosti PPC Bratislava, a.s. došlo v piatok, 5.marca 2004.

PPC Holding, a.s. je spoločnosť, prostredníctvom ktorej sa predmetného tendra spoločne zúčastnili energetická skupina Aare – Tessin Ltd. for Electricity (ďalej iba „Atel“) a finančná a investičná skupina Penta (ďalej iba „Penta“). Atel a Penta uzavreli spolu dohodu o vytvorení strategického partnerstva medzi spoločnosťou Atel a PPC Holding, a.s. Získanie podielu v spoločnosti Paroplynový cyklus, a.s. Bratislava vnímajú obaja partneri – Penta a Atel ako strategickú a dlhodobú investíciu do sektora energetiky na Slovensku a v strednej Európe.

„Vytvorenie koalície so strategickým hráčom, akým je spoločnosť Atel, znamená minimalizáciu rizík pre obe strany na dlhodobej báze. Všetky problémy spojené s neistotou vývoja trhu po jeho liberalizácii bude vedieť riešiť strategický partner a naopak, všetky problémy spojené s neistotou v právnej či manažérskej rovine bude vedieť riešiť Penta. Takéto spolupráce sú v rozvinutých ekonomikách bežné,“ uviedol Jaroslav Haščák, člen predstavenstva Penta Group, a.s. a dodal: „Penta analyzuje budúce trendy v svetovej ekonomike, pričom práve konsolidácia energetiky patrí medzi jeden z najvýznamnejších trendov.

Možnosť zúčastniť sa tohto konsolidačného trendu vnímame ako veľkú príležitosť a v tejto oblasti plánujeme dlhodobejšie aktivity. Sektoru verejnoprospešných služieb (utilities) sa už venujeme a plánujeme venovať sa mu dlhodobejšie, dá sa povedať že je jedným z našich strategických záujmov. Svedčia o tom aj naše najnovšie dlhodobé strategické investície v projektoch Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. a PPC Bratislava, a.s.“

Penta prostredníctvom svojich podielov vo výrobných podnikoch, akými sú ZSNP, a.s., VSŽ, akciová spoločnosť Košice, ADAST Adamov, a.s., a OZETA NEO, a.s., pôsobí aj v oblasti výroby energií. Finančná a investičná skupina Penta prostredníctvom svojich projektov zamestnáva viac ako 15 tisíc zamestnancov. Objem aktív celej skupiny je na úrovni 10 miliárd korún.
PPC Holding je 100% dcérou spoločnosti VSŽ, akciová spoločnosť, Košice. VSŽ je členom finančnej a investičnej skupiny Penta, podiel Penty na hlasovacích právach vo VSŽ dosahuje 89,08%. Ponuku do verejného výberového konania na predaj 90% podielu majetkovej účasti FNM SR v spoločnosti PPC Bratislava, a.s. predložila finančná skupina Penta, pričom dňa 5.2.2004 bola ponuka Penty doplnená v zmysle požiadaviek FNM SR.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube