Southbank je o krok bližšie k realizácii. Vstupuje do procesu EIA.

Stavebný zámer projektu Southbank , ktorý vyrastie pri južnom brehu Dunaja, v lokalite medzi bratislavským Starým mostom, mostom Apollo a Prístavným mostom, vstupuje dnešným dňom do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Projekt už dnes počíta s odbornými environmentálnymi opatreniami, s cieľom minimalizovať  negatívne vplyvy výstavby na životné prostredie v danom území.

Podaniu dokumentov predložených Ministerstvu životného prostredia predchádzala niekoľkomesačná intenzívna a dôsledná príprava na strane navrhovateľa. Súčasťou podkladov podaného zámeru sú aj štúdie nad rámec zákonných požiadaviek, ktoré spoločnosť Penta Real Estate vypracovala v spolupráci s viacerými odborníkmi. Ide o štyri štúdie, ktoré sú súčasťou podaného zámeru, a ktorých predmetom bolo skúmanie hlukovej záťaže, vplyvov na kvalitu ovzdušia, zaťaženie dopravy a v neposlednom rade skúmanie vplyvov na susediacu sústavu chránených území NATURA 2000.

„V súlade s klimatickými a environmentálnymi cieľmi, ktoré sme si v prípade projektu Southbank určili za absolútnu prioritu, sme pristúpili aj k príprave podkladov pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Štúdie, ktoré sú súčasťou podania, boli dôsledne vypracované s odborníkmi na dané oblasti a sú ďalším dôkazom našej snahy minimalizovať negatívne vplyvy budúcej výstavby na životné prostredie, keďže okolitá príroda tvorí kľúčovú hodnotu celého projektu. Na príprave podkladov sme pracovali intenzívne niekoľko mesiacov, hoci nám zákon povinnosť k ich vypracovaniu neukladal, a odporúčania z nich vyplývajúce priebežne implementujeme do projektu už v jeho úvodných fázach prípravy. Verím, že tento zodpovedný krok je ďalším pozitívnym signálom nášho záväzku revitalizovať a kultivovať túto časť mesta v súlade s prírodou,“ hovorí Tomáš Uhlík, Senior projektový manažér v Penta Real Estate, zodpovedný za prípravu projektovej dokumentácie pre projekt Southbank.

Projekt Southbank

Na územia bola v roku 2022 vyhlásená medzinárodná architektonicko-urbanistická súťaž,  víťazom ktorej sa stali popredné zahraničné architektonické ateliéry Snøhetta a Studio Egret West v spolupráci so slovenským ateliérom  gro  architekti, ktorým v úlohe lokálneho architekta pomáha známy slovenský ateliér Pantograph. Projekt prinesie do lokality 900 bytov a 85-tisíc m2 kancelárií a retailových priestorov. Celková hrubá podlažná plocha dosiahne približne 210- tisíc m2.

Parkovacia kapacita v rámci celého projektu bude predstavovať približne 3500 parkovacích miest, z ktorých takmer všetky budú umiestnené v podzemných garážach tak, aby nezaberali verejný priestor a zeleň. Občianska vybavenosť bude mať v prevažnej miere podobu retailových prevádzok umiestnených v parteri budov. Pre prvé etapy však už teraz Penta Real Estate uvažuje aj s umiestnením materskej školy. V rámci verejného priestoru vznikne aj prvý z piatich plánovaných „bowlov“ a vytvorí jedno z najväčších detských ihrísk prírodného charakteru v Bratislave, ktoré bude slúžiť všetkým obyvateľom mesta a hlavne Petržalčanom.

Projekt bude rozdelený do viacerých etáp, pričom realizácia podobného rozsahu počíta s časovým harmonogramom približne na desať rokov.  Momentálne je v rámci architektonickej štúdie v príprave 1.etapa. Tá sa bude nachádzať na pozemkoch západne od mosta Apollo a do územia prinesie päť rezidenčných objektov doplnených o jednu kancelársku budovu. Začiatok výstavby 1.etapy je naplánovaný v závere roka 2026. Príprava a časovanie ďalších etáp  bude závisieť od dynamiky povoľovacích procesov a od vývoja na realitnom trhu.

Pre dané územie, ktoré je aj v súčasnosti určené na výstavbu, zároveň prebieha aktualizácia územného plánu v súlade s potrebami mesta, pričom návrh zmien a doplnkov prešiel v minulom roku verejným prerokovaním, ktoré magistrát Hlavného mesta v súčasnosti vyhodnocuje.

Viac detailov o ochrane životného prostredia a navrhovanému architektonickému riešeniu si môžete prečítať tu.

 

O Penta Real Estate

Penta  Real  Estate  je  jedna  z  platforiem  stredoeurópskej  investičnej  skupiny Penta, ktorá bola založená v roku 1994. Realitná divízia Penty má v súčasnosti 26 projektov na Slovensku a v Českej republike, pričom sa zameriava najmä na segment kancelárií, bytov a retailu. Ku koncu roka 2023 spravovala spoločnosť Penta Real Estate aktíva v hodnote viac ako 1,46 miliardy EUR.

Cieľom spoločnosti je stavať budovy, ktoré prispievajú k urbanistickému rozvoju konkrétnej  lokality.  Spolupracuje  preto  s  najlepšími  odborníkmi  v  obore, špičkovými architektmi a inžiniermi. Dlhoročné skúsenosti na realitnom trhu v spojení  s  kreativitou  a  cieľavedomosťou  sú  garanciou  najvyššej  kvality  a investičnej hodnoty realitného portfólia spoločnosti Penta Real Estate.

 

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube