Slovenská záchranná a dánska spoločnosť Falck začali prevádzku siete záchraniek

Sieť staníc záchrannej zdravotnej služby v siedmich regiónoch Slovenska vybuduje spoločnosť Slovenská záchranná spoločne s dánskym partnerom, spoločnosťou Falck, ktorá je najväčším poskytovateľom záchranárskych služieb v Európe.

Od 1. marca 2006 začala Slovenská záchranná prevádzkovať 12 staníc rýchlej záchrannej služby (Hlohovec, Žilina, Rajec, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Krajná Poľana, Svidník, Giraltovce, Stropkov, Dobšiná, Rožňava a Plešivec).
Postupne Slovenská záchranná rozbehne ďalšie stanice od 1. apríla 2006. Všetkých 36 staníc bude spustených do prevádzky v stanovenom termíne na začiatku mája.

Sanitky za 90 miliónov

Jednotlivé stanice sú na rôznej technickej, personálnej a prístrojovej úrovni a preto si všetky budú vyžadovať nielen úvodné investície, ale tiež postupné investície do vybudovania staníc, ktoré budú na rovnakej vyspelej úrovni s modernou technikou.
Takmer 90 mil. Sk investovala spoločnosť do nákupu nových sanitiek, ktoré spĺňajú náročné štandardy EÚ a sú jednými z najmodernejších na Slovensku. Prvých 20 nových sanitiek umiestni Slovenská záchranná do staníc, ktoré sú úplne nové alebo ktorých stav sanitiek je v nevyhovujúcom stave. Postupne nahradí vo všetkých 36 staniciach všetky staré sanitky novými sanitkami.

Investície do získaných staníc

Celkové náklady, ktoré Slovenská záchranná doteraz investovala a bude investovať, do získaných staníc v prvom kole, sú vo výške takmer 150 mil. Sk.
Vo väčšine získaných staníc sa zástupcovia Slovenskej záchrannej dohodli s pôvodnými poskytovateľmi záchranných služieb na plynulom prevzatí staníc po technickej, priestorovej a personálnej stránke. Tri stanice (Dechtice, Koškovce, Čaňa) sú nové, doteraz neexistujúce, stanice a preto bude nevyhnutné kompletne vybudovať tieto body. V ostatných bodoch je potrebné zabezpečiť nové priestory stanice alebo nový vozový park alebo personálne obsadenie.

441 špičkových profesionálov pracuje pre nás

Slovenská záchranná zabezpečí bezproblémovo svoje stanice v zákonom stanovenom termíne aj po personálnej stránke. K 15. marcu 2006 podpísalo pracovné zmluvy so Slovenskou záchrannou takmer 441 lekárov, záchranárov a vodičov. Vo fáze prípravy podpisovania ďalších pracovných zmlúv a rokovania s novými zamestnancami je približne 150 lekárov a záchranárov. Záujem o prácu pre Slovenskú záchrannú prejavili aj záchranári z iných regiónov Slovenska, ktorí sú ochotní dochádzať do oblastí, kde bude spoločnosť pôsobiť. Všetkým zamestnancov ponúka Slovenská záchranná nadštandardné ohodnotenie, kvalitné a moderné prostredie a možnosti zvyšovania kvalifikácie a odbornosti.
V oblasti vzdelávania pracovníkov v záchranárstve Slovenská záchranná vytvorí priestor pre svojich zamestnancov zúčastniť sa edukačných a tréningových programov, aké v rámci edukačného know-how realizuje dánska spoločnosť Falck v zahraničí. Zároveň plánuje spolupracovať so školami pripravujúcimi záchranárov do praxe a taktiež plánuje podporovať doplnkové školiace a vzdelávacia programy.

Slovenská záchranná získala v prvom kole tendra na prevádzku pozemnej záchrannej zdravotnej služby, ktorú vyhlásilo Ministerstvo zdravotníctva SR v apríli 2005, 36 staníc rýchlej zdravotnej pomoci, z toho 27 staníc rýchlej lekárskej služby (so zdravotným personálom a lekárom) a 9 staníc rýchlej zdravotnej služby (so zdravotným personálom). Po vyhlásení výsledkov prvého kola tendra získala začiatkom februára 2006 právoplatné licencie na prevádzku získaných staníc. Na začatie prevádzky jednotlivých staníc má Slovenská záchranná zákonom stanovenú lehotu troch mesiacov, čiže do začiatku mesiaca máj 2006.

V druhom kole tendra sa uchádza Slovenská záchranná o ďalších 70 staníc, ktoré rozširujú a doplňujú už získané regióny. Tri štvrtiny týchto staníc sú stanice na zelenej lúke, ktoré budú novovybudované. Investície na predpokladaný počet staníc v druhom kole tendra sú vo výške viac ako 300 mil. Sk.

Cieľom partnerstva spoločnosti Slovenská záchranná a dánskej spoločnosti Falck, najväčšieho poskytovateľa záchranárskych služieb v Európe, je vybudovať silnú a modernú sieť poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, ktorej kvalita a profesionalita budú porovnateľné so záchrannými službami vo vyspelých krajinách Európskej únie.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube