Slovenská záchranná a dánska spoločnosť Falck vytvoria sieť záchraniek

Sieť staníc záchrannej zdravotnej služby v siedmich regiónoch Slovenska vybuduje spoločnosť Slovenská záchranná spoločne s dánskym partnerom, spoločnosťou Falck, ktorá je najväčším poskytovateľom záchranárskych služieb v Európe.

Slovenská záchranná získala v prvom kole tendra na prevádzku pozemnej záchrannej zdravotnej služby 36 staníc rýchlej lekárskej a rýchlej zdravotnej pomoci. „V partnerstve so spoločnosťou Falck vybudujeme silnú a modernú sieť poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby. Ich kvalita a profesionalita budú porovnateľné so záchrannými službami vo vyspelých krajinách Európskej únie,“ spresnil zámery spoločnosti MUDr. Jozef Karaš, riaditeľ Slovenskej záchrannej.
„Skúsenosti v oblasti poskytovania záchranárskych služieb získavame už takmer sto rokov a pochopiteľne ich využijeme aj na Slovensku. Výhodou spoločného partnerstva je spojenie precíznej znalosti prostredia slovenského zdravotníctva a silného finančného zázemia Slovenskej záchrannej na jednej strane, s dlhodobými skúsenosťami a know-how spoločnosti Falck v riadení siete staníc záchrannej zdravotnej služby na strane druhej“, doplnil Ivo Krpelan, riaditeľ pre Čechy a Slovensko spoločnosti Falck.

Vybudovanie profesionálnej siete záchrannej zdravotnej služby bude v prvej fáze vyžadovať nevyhnutné investície vo výške rádovo sto miliónov korún. „Investície, ktoré prinášame, budú smerované do nákupu a modernizácie vozového parku a technického vybavenia jednotlivých staníc. Dôležitou oblasťou, do ktorej budeme investovať nemalé prostriedky sú zamestnanci, ich motivácia, vzdelávanie a profesionálny rast,“ informoval Jozef Karaš. V oblasti vzdelávania pracovníkov v záchranárstve plánuje Slovenská záchranná vybudovať podobné edukačné a tréningové centrum na Slovensku, aké prevádzkuje spoločnosť Falck v zahraničí.

Prioritou každej stanice záchrannej zdravotnej služby je dostať sa k zranenému alebo k pacientovi čo najskôr, poskytnúť mu prvú pomoc, stabilizovať ho a v prípade potreby ho čo najrýchlejšie a bezpečne previesť do najbližšej nemocnice, kde mu bude poskytnutá ďalšia zdravotná starostlivosť. Výhodou siete staníc rýchlej zdravotnej pomoci je komplexnejšie a efektívnejšie zabezpečenie a riadenie týchto krokov v konkrétnych regiónoch. „Jednotlivé stanice v rámci siete budú napojené na jednotný informačný a komunikačný systém. Budú technicky a materiálovo posilnené tak, aby boli všetky na rovnakej úrovni a spĺňali vysoké európske štandardy“, doplnil výhody siete Jozef Karaš. Ďalšou výhodou siete je zavádzanie a využívanie jednotných moderných zdravotníckych postupov, zdieľanie manažérskych a odborných skúseností a taktiež zvýšenie efektívnosti v oblasti finančnej a organizačnej.

Tender na prevádzku pozemnej záchrannej zdravotnej služby vyhlásilo Ministerstvo zdravotníctva SR 13. apríla 2005.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube