Sanitas – SR, a.s., má nového majiteľa

Spoločnosti Penta Investments Ltd., člen finančnej skupiny Penta (ďalej iba „Penta“) a INFORAMA, a.s., podpísali zmluvu o predaji 100% podielu Penty na základnom imaní spoločnosti SANITAS – SR, a.s.

Penta vstúpila do spoločnosti SANITAS-SR koncom roku 2000, následne po prevzatí spoločnosti vykonala v SANITAS-e hĺbkový audit a na základe jeho výsledkov pristúpila v SANITAS-e k postupnému finančnému ozdraveniu a reštrukturalizácii i vnútornej reorganizácii spoločnosti, pričom manažment SANITASu zostal aj po vstupe Penty s výnimkou finančného odboru nezmenený. Rok 2001 bol v spoločnosti SANITAS zameraný predovšetkým na vytvorenie predpokladov na výrazný rast a zvýšenie podielu spoločnosti na trhu a súčasne na zlepšenie kľúčových finančných parametrov spoločnosti. V roku 2002 sa SANITAS zameral na ďalšie zvyšovanie obratu a zlepšenie postavenia na trhu, rovnako ako aj na zlepšenie finančných parametrov spoločnosti.

„Na základe podrobných analýz distribučného trhu s liekmi sme dospeli k záveru, že pre ďalšie úspešné a zmysluplné pôsobenie SANITASu na trhu je nevyhnutné rešpektovať prebiehajúcu konsolidáciu v sektore a posilniť podiel spoločnosti na trhu. Koncom roku 2002 sme boli oslovení spoločnosťou Inforama a otvorili sme rokovania o možnom spojení oboch firiem,“ uviedol Martin Kúšik, člen predstavenstva Penta Group, a.s., a dodal: „ Predajom spoločnosti SANITAS strategickému partnerovi Penta úspešne dokončila proces reštrukturalizácie a stabilizácie tejto spoločnosti.“

Spoločnosť INFORAMA (www.inforama.sk) pôsobí v oblasti distribúcie liekov, výživových doplnkov, liečivej kozmetiky a zdravotníckeho materiálu od roku 1991. INFORAMA je nezávislý rodinný podnik, so základným imaním viac ako 50 mil. SKK a patrí medzi popredných distributérov liekov na Slovensku. Zakladateľom spoločnosti je MUDr. Daniel Hornáček M.D. Ph.D.

„Prevzatie SANITASu vnímame ako proces získavania trhového podielu a je v súlade s ekonomickými trendmi na Slovensku. Chápeme a v praxi uplatňujeme svetové trendy, ktoré jednoznačne hovoria v prospech podobných spájaní. Obidve spoločnosti budú aj naďalej pôsobiť ako samostatné subjekty, navzájom úzko spolupracovať s cieľom rozšírenia ponúkaného sortimentu, zvýšenia finančnej stability, zlepšenia a rozšírenia poskytovaných služieb lekárňam a ostatným odberateľom,“ uviedol Daniel Hornáček, predseda predstavenstva spoločnosti INFORAMA, a.s.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube