Rokovania Slovenskej záchrannej a dánskej spoločnosti Falck

Spoločnosť Slovenská záchranná v partnerstve s dánskou spoločnosťou Falck získala v prvom kole tendra na prevádzku pozemnej záchrannej zdravotnej služby 36 staníc rýchlej lekárskej a rýchlej zdravotnej pomoci. Výsledky tendra, ako aj povolenia na prevádzku jednotlivých staníc nadobudla Slovenská záchranná pred dvomi týždňami. Pre každého z poskytovateľov stanovilo Ministerstvo zdravotníctva SR lehotu troch mesiacov na prevzatie staníc od doterajších poskytovateľov a na prípravu jednotlivých staníc po personálnej a technickej stránke.

„Našou snahou je dohodnúť sa v prvom rade s poskytovateľmi rýchlej zdravotnej služby, ktorí ich prevádzkovali doteraz, o plynulom prebratí jednotlivých staníc,“ povedal Ing. Ivo Krpelan, generálny riaditeľ spoločnosti Falck pre Slovensko a dodal: „máme záujem prevziať existujúce technické vybavenie staníc a všetkých zamestnancov, ktorým ponúkame nadštandardné ohodnotenie, kvalitné a moderné prostredie a možnosti zvyšovania kvalifikácie a odbornosti“.

Rokovania s budúcimi zamestnancami prebiehajú úspešne. „V súčasnosti sme sa dohodli už s takmer sto záchranármi a vodičmi sanitiek a 24 lekármi, s ktorými uzatvoríme v najbližšej dobe pracovné zmluvy. Sme milo prekvapení, že záujem pracovať pre našu sieť záchranných staníc majú aj záchranári z iných regiónov Slovenska, ktorí sú ochotní dochádzať sa do oblastí, kde budeme pôsobiť“, informoval MUDr. Jozef Karaš, riaditeľ spoločnosti Slovenská záchranná.

„Spokojní sme aj s rokovaniami ohľadom technického a priestorového vybavenia staníc. S niektorými riaditeľmi nemocníc sa dohadujeme na konkrétnych podmienkach prenájmov,“ vyhlásil Ivo Krpelan a doplnil: “Nevidíme však kriticky, ak by sme sa s niektorými nedohodli. Momentálne prebiehajú finálne rokovania s dodávateľmi sanitiek a medicínskeho materiálu. Máme taktiež pripravené investície na nákup a prenájom nehnuteľností mimo areálu nemocníc.“
Spolupráca a dohoda nemocníc so spoločnosťou Slovenská záchranná na postupnom prevzatí technického a personálneho vybavenia staníc môže pomôcť nemociam a to hlavne v období, kedy sa nachádzajú v zlej finančnej situácii a náklady na mzdy, údržbu, odpisy a iné náklady spojené s nadbytočným majetkom a nevyužívaním sanitiek by im zbytočne odčerpávali peniaze, ktoré môžu presmerovať na dôležité zdravotné činnosti.

Cieľom partnerstva spoločnosti Slovenská záchranná a dánskej spoločnosti Falck, najväčšieho poskytovateľa záchranárskych služieb v Európe, je vybudovať v siedmich regiónoch Slovenska silnú a modernú sieť poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, ktorej kvalita a profesionalita budú porovnateľné so záchrannými službami vo vyspelých krajinách Európskej únie.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube