Reakcia Penty na tlačovú správu ÚDZS komentujúcu zisky súkromných zdravotných poisťovní

Spoločnosť Penta Investments reaguje na tlačovú správu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorá komentovala zisky súkromných zdravotných poisťovní.

Zdravotná poisťovňa Dôvera mala k 31.12.2023 nerozdelený zisk z minulosti vo výške 162 mil. EUR. Penta deklarovala, že aj vzhľadom na stav slovenského zdravotníctva si túto sumu nevyplatí. Bola vyplatená dividenda len vo výške zisku z roku 2023, ktorý bol na úrovni 0,76% poistného, a teda výrazne pod zákonným maximom 1%. Výška vyplatenej dividendy predstavuje sumu 19,955 mil. eur.

Dôvera dosahuje dlhodobo maržu na úrovni 1 - 2 %, čo je veľmi nízke percento vzhľadom na celú škálu činností a rizík, ktoré poisťovňa nesie. Svojou činnosťou, najmä v podobe efektívneho výberu poistného, hospodárneho nákupu služieb poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, inovácií v prospech pacientov či elektronizáciou zdravotníctva, šetrí Dôvera verejnému zdravotníctvu desiatky až stovky miliónov eur ročne.

Kapitálové investície Penty len do slovenského zdravotníctva v roku 2023 dosiahli sumu 64,5 mil. eur, čiže viac ako trojnásobok vyplatenej dividendy. V rámci zdravotníckych spoločností, ktoré na Slovensku Penta vlastní, to bolo v minulom roku 44 mil. eur preinvestovaných do Nemocnice Bory, 15 mil. eur do ostatných nemocníc združených v sieti Penta Hospitals International a 5,5 mil. eur preinvestovaných do poisťovne Dôvera.

Za ostatných 10 rokov nášho pôsobenia v oblasti zdravotníctva, sme na Slovensku preinvestovali už viac ako 400 mil. eur v prospech slovenských pacientov a poistencov. Aj vďaka týmto investíciám sme mohli vybudovať nové nemocnice (Nemocnica Bory, Nemocnica Michalovce), rekonštruovať a modernizovať naše zdravotnícke zariadenia, skvalitňovať dostupnosť a efektívnosť liečby, prinášať inovácie, ktoré zachraňujú životy, či skracovať čakacie lehoty.

Každý subjekt, ktorý pôsobí v zdravotníctve alebo akomkoľvek inom segmente, musí zo svojej činnosti dosahovať primeraný zisk. Platí to pre všetkých účastníkov sektoru od jednoosobových lekárni či ambulancií, cez neštátne nemocnice, až po veľké zdravotné poisťovne či medicínske laboratória. Ak subjekt netvorí zisk, tak generuje stratu, ktorá nie je dlhodobo udržateľná. Nevyhnutným dôsledkom je buď krach subjektu, alebo jeho záchrana financovaná z verejných zdrojov, a teda z peňazí všetkých obyvateľov bez ohľadu nato, či služby subjektu využívajú. Dosahovanie zisku, aj v zdravotníctve, považujeme za žiadané a nevyhnutné.

Hospodárenie zdravotnej poisťovne Dôvera podlieha prísnej regulácii a kontrole nielen zo strany štátu, ale aj zo strany audítorských spoločností. Popredné audítorské spoločnosti opakovane odobrili správnosť hospodárenia a postupu poisťovne pri nakladaní so zverenými finančnými prostriedkami.

 

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, maloobchode, v realitnom developmente a v médiách. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 40 000 ľudí a v roku 2023 dosiahla hodnota aktív skupiny 15 miliárd EUR. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Bratislave, Prahe a Varšave.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube