Reakcia na mediálne výstupy SLeK

Investičná skupina Penta je významným investorom v zdravotníctve. Podporuje regulačné prostredie, ktoré je založené na väčšej účasti súkromných investorov, efektivite, obmedzovaní plytvania a zvýšenej konkurencii. Nový zákon o lieku, o ktorom v týchto dňoch rozhoduje NR SR je v súlade s týmito princípmi, a preto ho Penta považuje za pozitívnu legislatívnu zmenu. Nerozumieme preto súčasným aktivitám Slovenskej lekárnickej komory, ktorá sa celú diskusiu o tomto zákone rozhodla zúžiť na otvorené osobné a ničím nepodložené útoky voči našej spoločnosti.

Penta na Slovensku podniká aj v oblasti lekárnictva. Z celkovo 1800 lekární, ktoré na Slovensku fungujú, vlastní spoločnosť patriaca do skupiny Penta len okolo 80 lekární. Penta považuje za legitímne právo akéhokoľvek podnikateľského subjektu, aby sa rozhodol, či chce, alebo nechce zo svojej ziskovej marže dávať svojim zákazníkom bonusy a zľavy, alebo nie. Nerozumieme, prečo chce lekárnická komora poskytovaniu zliav brániť administratívne, ide predsa o dobrovoľný nástroj.

Je pre nás zarážajúce, že Slovenská lekárnická komora na jednej strane pôsobí ako lobistické združenie, ktoré chráni záujmy lekárnikov, tzv. drobných majiteľov lekární, na druhej strane označuje lekárnictvo ako službu, do ktorej podnikanie a podnikateľské praktiky nepatria. Pokiaľ chce byť Slovenská lekárnická komora vo svojich postojoch dôsledná, mala by potom požadovať, aby sa lekárnici vzdali ziskových marží, resp. aby marže boli zakázané. Lekárne by potom boli len vlastnené štátom a lekárnici by v nich pracovali ako zamestnanci s tabuľkovými platmi. V opačnom prípade sa jedná o nezrozumiteľnú snahu presadzovať ochranu záujmov úzkej skupiny súkromných podnikateľských subjektov pred trhovou konkurenciou.

Sme presvedčení, že prostredie, ktoré znemožňuje legitímnu súťaž a tým aj to, aby menej kvalitný poskytovateľ bol nahradený kvalitnejším, nemôže byť prospešné ani pre zdravotnícky systém a ani pre pacienta. Vzhľadom na absolútne nepodložené útoky a vyjadrenia, ktoré poškodzujú dobré meno našej spoločnosti, skupina Penta zváži právne kroky voči Slovenskej lekárnickej komore.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube