Reakcia na komentáre Konštantína Čikovského v Denníku N

Za posledných pár týždňov ste uverejnili niekoľko komentárov a článkov, ktoré sa zaoberali aktivitami Penty v zdravotníctve, pričom ich súčasťou bolo viacero nekorektných a nepravdivých vyjadrení. Ako príklad môžeme použiť komentáre „Smer a Penta nie sú nepriatelia“ (14. mája) a „Prečo sa Pente oplatí poisťovňa“ (27. mája), ktorých autorom bol zástupca šéfredaktora Konštantín Čikovský. Aj keď si uvedomujeme, že formát komentáru umožňuje istú mieru zovšeobecnenia, v žiadnom prípade by jeho autor nemal úmyselne zavádzať čitateľa a vedome prezentovať nepravdivé informácie, tak ako to robí Konštantín Čikovský. Tu je niekoľko najvýraznejších príkladov nekorektnej práce s faktami:

 

1. „Skončí sa to ako s lekárňami Dr. Max, ktoré si neplnia zákonné povinnosti, ale nič sa nedeje. Lekárne tejto siete Penty kašlú na povinnosť dorábať niektoré liečivá na recept a posielajú ich ku konkurencii, ktorá túto stratovú službu pacientom robí. Výsledkom je, že lekárne, ktoré dodržujú zákon, majú vyššie náklady a suplujú aj neochotu lekární Penty plniť si povinnosti. Možno je zbytočné, aby všetky lekárne museli dorábať liečivá. No, ak to tak je, treba zmeniť zákon, aby malí poctiví lekárnici nedoplácali na to, že Penta si môže dovoliť ignorovať zákon,“ (14.5.2015).

Konštantín Čikovský opakovane obviňuje sieť lekární Dr. Max (patriacu do skupiny Penta), že porušuje svoje zákonné povinnosti pri tzv. individuálnej príprave liekov. Takéto tvrdenie je ale zásadne nepravdivé, každá lekáreň siete Dr. Max je v súlade s príslušnými právnymi predpismi technicky aj personálne vybavená tak, aby bola schopná zabezpečiť prípravu individuálne pripravovaných liekov a takúto prípravu teda zabezpečuje pre svojich pacientov.

Skutočnosť, že v prípade konkrétnej lekárne a konkrétnej požiadavky sa môže stať, že lekáreň práve nemá niektorú surovinu na prípravu daného lieku sme nikdy nepopierali. S ohľadom na šírku možných druhov individuálne pripravovaných liekov nie je v praxi totiž reálne mať všetky potrebné suroviny, ktoré majú ohraničenú dobu použiteľnosti. Napríklad pre lekárne v obchodných centrách je typické, že sa s požiadavkami na individuálne pripravované lieky stretávajú výnimočne a naopak lekárne v poliklinikách sa zaoberajú prípravou individuálne pripravovaných liekov často. Tento trend je daný preferenciami pacientov a netýka sa len lekární Dr. Max, ale celého lekárnického trhu. Preto je tendenčné, ak autor túto skutočnosť označuje za úmyselné porušovanie zákona a navyše takéto porušovanie vzťahuje iba na sieť lekární Dr. Max.

 

2. „Rovnako tomu je aj v cétečkovej firme Medical Group SK, v ktorej si delia riadenie aj profit Široký a Penta rovnakým dielom,“ (14.5.2015).

Toto tvrdenie je zjavne lživé, pričom na fakt, že ide o nezmyselnú konštrukciu, sme upozornili verejne už viackrát. Penta sa nijakým spôsobom, či už priamo alebo nepriamo, nepodieľa ani na riadení, ani nemá podiel na ziskoch, ani nijakým spôsobom nevlastní žiaden podiel v spoločnosti MEDICAL GROUP SK  a.s. Penta nemá s touto spoločnosťou nič spoločné.

Navyše, Penta a Jaroslav Haščák už v minulosti podali za výroky ohľadom spoločnosti MEDICAL GROUP SK trestné oznámenie, ktoré je v súčasnosti predmetom trestného konania (podrobnejšie informácie k nezmyselnosti takéhoto spájania tu: http://www.pentainvestments.com/sk/press-release/kruh-sa-uzavrel-daniel-lipsic-klamal-0XGXXx.aspx).

 

3. „Penta má teda dobré podmienky na to, aby mala v Dôvere vysoké zisky. Nemusí nimi provokovať, môže ich ukrývať prelievaním do svojich zdravotníckych zariadení,“ (27.5.2015).

Aj v tomto prípade ide o úmyselné klamstvo, keďže Dôvera, tak ako každá zdravotné poisťovňa, je povinná uverejňovať na svojom webovom sídle zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré uzatvorila s poskytovateľmi. Tieto zmluvy, ktorých súčasťou sú aj dohodnuté cenové podmienky, sú teda verejne dostupné a každý si tak môže cenové podmienky zdravotníckych zariadení Penty overiť. Ak by tak Konštantín Čikovský spravil, zistil by, že cenové podmienky, resp. zmluvné vzťahy medzi Dôverou a zdravotníckymi zariadeniami Penty sú založené na trhovej báze.

Viackrát sme už jasne deklarovali, že medzi našimi investíciami v zdravotníctve udržujeme trhové vzťahy, príkladom je vyjadrenie Jaroslava Haščáka v rozhovore pre Forbes (2. júna 2013):

„Malo by pre vás zmysel robiť zdravotníctvo aj bez Dôvery? Máte celú nadväzujúcu sieť, nemocnice, laboratóriá, lekárne.

Nepochybne áno. Naše zdravotnícke investície sú postavené na trhových vzťahoch. Keď si pozriete, ako sme z našej poisťovne platili napríklad laboratóriá Alpha Medical, kde je zmluvná voľnosť, zistíte, že platby boli trhové a štandardné. Keď sme vlani predávali Alpha Medical, prvé, na čo sa kupujúci pozeral, bolo, aké boli tržby z poisťovne Dôvera. Kupoval to takmer za desaťnásobok EBITDA a keby mu následne poisťovňa zmenila ceny, veľmi by to pocítil. Poisťovňu nepoužívame na dotovanie našich ďalších biznisov. Nie preto, aby sme vyzerali pekne, ale preto, že je to nutné. Keď raz budeme predávať nemocnice, tiež sa na to bude kupujúci pozerať.

 

Záver

Uvedomujeme si, že postoj väčšinovej časti redakcie Denníka N k našej spoločnosti bol vyjadrený odchodom z denníka SME, no napriek tomu by takýto osobný názor nemal zasahovať do novinárskej práce, ako v tomto prípade u Konštantína Čikovského. Úlohou médií nie je vytvárať pokrivený obraz reality na základe osobných sympatií či antipatií, ale objektívne a tiež kriticky informovať o dianí v spoločnosti.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube