Reakcia na Daga Daniša: Nemáme sa prečo skrývať

V komentári, „Ako Penta zarába na slovenskom zdravotníctve“, sa Dag Daniš snaží vytvoriť dojem, že pre Pentu je zdravotníctvo biznis, na ktorom neprimerane zarába vďaka svojím politickým „kontaktom“. Jedným z dôkazov má byť prijatie exministra zdravotníctva, Viliama Čisláka, do spoločnosti ProCare. Autor zamestnanie Čisláka dáva do súvislosti s eurofondovou dotáciou, ktorá bola poliklinike Wesper, a.s. patriacej ProCare odsúhlasená v minulom roku.

 

Žiadna sporná dotácia sa nekonala

V prvom rade, poliklinika Wesper dotáciu získala spolu s ďalšími zdravotníckymi zariadeniami na základe splnenia všetkých požiadaviek v rámci operačného programu Zdravotníctvo. Nešlo tak o individuálne rozhodnutie vtedajšieho ministra zdravotníctva. Navyše, nevidíme dôvod, prečo by súkromné polikliniky, ktoré hospodária zodpovedne, nevytvárajú dlhy a plnia si všetky svoje záväzky, mali byť vylúčené z procesu získania eurofondov na modernizáciu medicínskeho vybavenia.

 

Je prechod zo štátnej sféry do súkromnej neetický?

Ďalším z argumentov Daga Daniša je fakt, že niektorí bývalí zamestnanci našich spoločností pracovali pre štát, resp. naopak. Naša spoločnosť vníma pána Čisláka predovšetkým ako manažéra zdravotníckeho zariadenia a ako lekára, nie ako štátneho úradníka, či politika.  Pán Čislák navyše v riadiacich funkciách v zdravotníckych zariadeniach našej skupiny pôsobil aj v minulosti. Spoločnosť ProCare ho plánuje v blízkej budúcnosti zamestnať ako riaditeľa jednej z našich polikliník. Nejedná sa o žiadny skrytý, či utajovaný kontrakt, ale o štandardný pracovný pomer, v ktorom nevidíme nič neetické.

 

Zas tie čísla...

Čo však považujeme za najväčší problém, je skutočnosť, akým Dag Daniš „informuje“ o ziskovosti a „neprimeranej marži“ našich zdravotníckych spoločností. Tak teda postupne:

Svet zdravia mal za rok 2015 tržby 172 miliónov eur, pričom zisk pred zdanením dosiahol výšku 12,3 milióna eur, teda približne 7%. Za posledné štyri roky bola priemerná ziskovosť ešte nižšia, na úrovni 5%. V roku 2011 a 2012 bola ziskovosť dokonca záporná.

Sieť polikliník ProCare mala za rok 2015 tržby 53 mil. eur pri EBITDA 5,8 mil. eur, čo je niečo viac ako 10%. Celkovo od roku 2012 sa však priemerná ziskovosť ProCare pohybuje pod 8%. Do roku 2012 bola sieť polikliník stratová.

V prípade zdravotnej poisťovne Dôvera sú čísla od Daga Daniša opäť veľmi nepresné. Zisk Dôvery je dlhodobo menší ako 4%, v posledných rokoch je to dokonca výrazne menej ako 1%. Napr. minulý rok pri tržbách vyše miliardy eur bol čistý zisk Dôvery 3,5 mil. eur.

 

Len ziskové firmy dokážu ďalej investovať

Ako je zrejmé z týchto čísiel, síce v zdravotníctve naozaj dosahujeme zisk (sme podnikateľský subjekt, je to našim cieľom), ale nejde o žiadnu neprimeranú maržu. Sme presvedčení, že ziskovosť našich zdravotníckych podnikov je porovnateľná s obdobnými príkladmi v zahraničí.

Navyše, zdravotníctvo z pohľadu Penty nie je len o zisku, ale aj o masívnych investíciách. Od roku 2008 sme v zdravotníctve investovali viac než 300 miliónov eur a to nad rámec akvizícii, teda len na modernizáciu, nákup nových prístrojov, rekonštrukciu, či oddlženie nemocníc. Tým to však nekončí. V horizonte ďalších 4 rokov plánujeme do zdravotníckych investícii vložiť ďalších 230 miliónov eur. Z týchto peňazí sa stavia napr. aj Nemocnica novej generácie v Michalovciach, ktorá sa stane na Slovensku najmodernejšou nemocnicou za posledné desaťročia.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube