Reakcia na článok SME - „Príbeh Penty: ovládli veľkú časť Slovenska.“

Dovoľujeme si zareagovať na dnešný článok publikovaný v denníku SME a na www.sme.sk pod názvom: „Príbeh Penty: ovládli veľkú časť Slovenska.“ Reakcia vychádza z Čl. II ods.2 Etického kódexu Denníka SME, ktorý uvádza, že: „hlavnými zásadami, ktorými sa riadia pracovníci denníka SME pri svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, pravdivosť a dôsledné overovanie faktov“.

Má preto 2 rozmery:

 1. To, čo v článku nezaznelo a malo podľa nás zaznieť v záujme vyváženosti a objektivity.
 2. To, čo v článku zaznelo nie úplne správne, nekompletne, resp. zavádzajúco a je v rozpore s princípom pravdivosti, či dôsledným overovaním faktov.

Článok zjavne vyvoláva dojem, že mal ambíciu zmapovať celkový príbeh Penty od založenia, až po súčasnosť. Jeho celkovému vyzneniu by sa však lepšie hodil názov: „Problematické miesta v histórii Penty.“ Článok totiž celkový príbeh Penty ani zďaleka neobsahuje a je veľmi selektívny v tom, čo do príbehu Penty zahŕňa a čo nie. V úvode článku uvádza to, čo Penta dnes reprezentuje, koľko ľudí zamestnáva a aký objem aktív kontroluje. Následne úvod uzatvára tvrdenie, že:  „Penta Story však nie je len o úspechoch, je aj o kontroverzných momentoch. Penta by dnes zrejme vyzerala inak, ak by nebolo obchodov so štátom a „neortodoxných“ vstupov do bývalých štátnych podnikov“.

Na tomto mieste ambícia hovoriť o celom príbehu Penty končí a zvyšok materiálu už mapuje len tzv. „problematické miesta“. Nepovažujeme to za nelegitímny prístup, len potom by sa nemalo čitateľovi podsúvať, že sa mu ponúka celkový príbeh Penty, ale že sa sústreďuje len na témy, ktoré považuje v súvislosti s Pentou za kontroverzné.

 

Ad1: Ktoré dôležité témy, či udalosti boli v materiáli úplne vynechané?

 • Ozdravenie ZSNP spolu s najväčšou súkromnou investíciou do odstránenia ekologickej záťaže na Slovensku – kalové pole. Celková investícia dosiahla 50 mil. EUR a financovala ju kompletne Penta.

 • Reštrukturalizácia a ozdravenie českého výrobcu lietadiel a leteckej techniky – Aero Vodochody. Z takmer zbankrotovanej firmy je dnes úspešný podnik, ktorý zvyšuje každoročne zamestnanosť o niekoľko stoviek pracovných miest.

 • Žabka Polska a Žabka ČR – čisto tržný projekt, ktorý patrí medzi najúspešnejšie projekty v Pente. Rozvoj siete malých predajní v Poľsku, expanzia do ČR, úspešný exit.

 • Alpha Medical, resp. Falck Záchranná – v obidvoch prípadoch vybudovanie prakticky z nuly excelentne fungujúcich firiem v oblasti medicínskych laboratórií, resp. záchrannej zdravotnej služby a exit do rúk strategickým, či finančným partnerom.

 • Drumet – kúpa poľskej drôtovne z konkurzu – obnovenie výroby, zvýšenie zamestnanosti a úspešný predaj americkému strategickému investorovi WireCo.

 • TES Vsetín – Business development strojárskej firmy v ČR, ktorá vyrába generátory a elektrické motory a patrí medzi európsku špičku vo svojom odbore. Penta pomohla firme pripraviť dlhodobú stratégiu, zlepšila prevádzkové a finančné fungovanie a úspešne ju predala globálnemu finančnému investorovi Advent International. Počas pôsobenia Penty v TES Vsetín, firma výrazne zlepšila svoje hospodárenie a ziskovosť.

 • Zahraničná expanzia Penty mimo slovenského a českého trhu – aké projekty robí v Poľsku a v Nemecku.  

 • V neposlednom rade developerské projekty, za ktoré Penta získava prestížne medzinárodné a aj domáce ocenenia za kvalitnú architektúru a ochranu životného prostredia – Digital Park, Florentinum.

Prirodzene, v článku mohli mať miesto aj investície, ktoré sa Pente nepodarili, ako bola napríklad investícia do okien (Hasau Group), do telekomunikácií (Mobilkom), či do Novokeru. Aj spomenutie týchto projektov by čitateľovi prinieslo istý pohľad do toho, že Penta nie je hlavne o „obchodovaní so štátom“, ale že sa v mnohých prípadoch úspešne, a v niektorých aj neúspešne snaží vo viacerých odvetviach presadiť na vysoko konkurenčnom stredoeurópskom trhu.   

 

Ad2: Nepresné, resp. zavádzajúce informácie v článku:

Názov Penta sa prvýkrát objavil pri firme Penta Brokers. Podľa obchodného registra firmu založili 21. septembra 1994 štyria ľudia – Haščák, Dospiva a s nimi Bratislavčania Martin Kúšik a Juraj Herko.

Herko a Kúšik boli spolužiaci Haščáka z gymnázia v Banskej Štiavnici. Eseročka Penta Brokers vydržala do konca roka 1995, potom sa zmenila na akciovku.

Meno piateho zakladateľa Jozefa Špirka sa v obchodnom registri pri Haščákovi a Dospivovi objavilo až v roku 1998.

Cestu k prvej miliarde korún rozbehli ako bežní obchodníci s cennými papiermi. Bolo to v čase Mečiarovej vlády.

Reakcia:

 • Pentu zakladali Jaroslav Haščák, Marek Dospiva a Jozef Oravkin. Neskôr sa k nim pridali Martin Kúšik a Juraj Herko. Jozef Špirko nebol zakladateľom Penty. Bol jej zamestnancom a partnerom sa stal až v roku 2002.

 

Z VÚB kupónu ostalo niekoľko desiatok tisíc akcionárov, ktorí prišli o svoje peniaze. Penta sa obvineniam, že ona za to môže, bráni. Tvrdí, že keď odchádzala, firma bola v dobrej kondícii.

Reakcia:

 • V článku nespomenuli podstatnú skutočnosť: „Približne v polovici roku 1999 došlo k realizácii rozhodnutia skupiny Penta vystúpiť z investičného projektu týkajúceho sa spoločnosti Istrofin, a.s. a štruktúry Global Investor. Tento projekt, vrátane účasti a podielov v spoločnostiach založených pre tento projekt boli prevedené priamo (resp. nepriamo ako dcéry prevádzaných spoločností) na subjekty, ktoré boli mimo skupiny Penta, nadobúdateľom bola skupina Istrokapitál.

Bez uvedenia tohto faktu sa podsúva čitateľovi, že desiatky tisíc akcionárov prišli o svoje peniaze počas pôsobenia Penty vo VÚB Kupóne.

 

Keď sa pred dvanástimi rokmi pýtal Trend Haščáka, či bol Lexa spoluvlastníkom Penty, dostal nejednoznačnú odpoveď: „S Vladimírom Lexom starším mám ja osobne priateľský vzťah. Nerobíme spolu obchody. V minulosti sme spolu zrealizovali niekoľko transakcií s nehnuteľnosťami. Posledné tri roky vycúval z biznisu. Raz začas sa stretneme a rozprávame sa,“ povedal Haščák.

Reakcia:

 • Interpretáciu rozhovoru p.Haščáka pre Trend ohľadom vzťahu k V.Lexovi považujeme za zavádzajúcu. P.Haščák predsa odpovedal na otázku jednoznačne, pretože novinár sa ho pýtal na vzťah k V.Lexovi. Zároveň tým, že uviedol, že s ním nerobíme obchody, tak rovnako podľa nášho názoru odpovedal jasne, že p.Lexa nemôže byť ani spoluvlastníkom Penty. Ak sa pozrieme na akékoľvek iné rozhovory partnerov Penty, kde im bola kladená otázka vlastníctva, či spoluvlastníctva, tak tam vždy bolo povedané, že jedinými vlastníkmi Penty – fondu, ktorý financuje transakcie Penty, sú fyzické osoby – partneri, ktorí boli vždy vymenovaní.

 • Podsúvať čitateľom, že Penta sa nevyjadruje jasne k svojej vlastníckej štruktúre je zavádzajúce!

 • Ak by uvedenú tému, t.j. vzťah Penty a p.V.Lexu chceli uviesť korektne, tak by to asi malo znieť nasledovne: „Aj keď sa objavovali špekulácie, že V.Lexa môže byť skrytým spolumajiteľom Penty, partneri Penty (hlavne Haščák a Dospiva) vždy zdôrazňovali, že okrem nich Pentu nevlastnia žiadne iné osoby a že sú jej jedinými majiteľmi.“

 

Keďže ju minulý týždeň premiér odvolal za predražené CT v piešťanskej nemocnici, nahradil ju jej štátny tajomník Viliam Čislák. Ten prišiel zo siete nemocníc Svet zdravia, ktorá patrí Pente.

Reakcia:

 • Pán Čislák pracoval v sieti Svet zdravia v Rožňavskej nemocnici v mesiacoch október – december 2011 ako Námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť.

 • Od 15.12.2011 – 11.4.2012 pracoval ako Manažér pre zdravotnú starostlivosť v centrále Sveta zdravia v Košiciach. Z tejto pozície bol v apríli 2014 vymenovaný do funkcie štátneho tajomníka MZ SR.

 • V Svete zdravia teda pôsobil necelých 7 mesiacov. V Pente nikdy nepracoval.

 

Okrem nemocníc, polikliník a poisťovne má pod sebou Penta aj sieť Dr. Max, ktorá združuje 210 lekární.

Keďže majú veľmi silné postavenie, komora lekárnikov, kde sú najmä menšie jednotlivé lekárne, sa na nich nepozerá pekne.

„Podarilo sa im prispôsobiť legislatívu vo svoj prospech a zmeniť postoj ľudí voči lieku ako k bežnému spotrebnému tovaru. Na tom nevidím nič dobré,“ hovorí prvý viceprezident komory Ondrej Sukeľ.

Nepovažuje za šťastné, že Penta vstúpila do lekární a odôvodňuje to tým, že výrazne zmenili vzťah výrobca – distribútor – lekáreň.

„Ich lekárne predstavujú významnú nákupnú silu, ktorá dokáže cieleným marketingom ovplyvňovať správanie pacientov, a tak priamo zvyšovať spotrebu liekov konkrétnych výrobcov,“ hovorí Sukeľ.


Reakcia:

 • Uviedli konkrétne obvinenia zo strany konkurencie a kritikov Dr.Maxa bez toho, aby Dr.Maxovi dali priestor sa k týmto obvineniam vyjadriť. Dr.Max zásadne odmieta, že by ovplyvňoval spotrebu liekov konkrétnych výrobcov a že by menil postoj ľudí voči lieku ako k bežnému spotrebnému tovaru.

Stanovisko Dr.Max k téme ovplyvňovania spotreby liekov konkrétnych výrobcov:

Neuzatvárame dohody s výrobnými spoločnosťami o tom, že budeme ich produkty prioritne ponúkať. V našej stratégii dodržiavame 2 zásadné princípy:

1. Produkt, ktorý pacientovi ponúkneme, musí byť produktom, ktorý spĺňa všetky kvalitatívne parametre a v ideálnom prípade ich aj prekračuje.

2. Musí byť pre pacienta cenovo výhodný. Tento mix vieme dosiahnuť hlavne tým, že ako relatívne veľká sieť sme schopní produkty nakúpiť výhodnejšie, čo vieme následne premietnuť aj do finálnej ceny pre pacienta. A to sa týka aj napríklad vývoja našich privátnych značiek.

Je jedným zo základných poslaní lekárnika, aby ako kvalifikovaný a odborný pracovník dokázal pacientovi odporučiť vhodný liek, či prípravok. V lekárnictve, tak ako aj v iných segmentoch zdravotníctva žiaľ funguje informačná asymetria. Vo väčšine prípadov pacient očakáva a opiera sa o radu lekárnika. My si zakladáme na tom, že vieme pacientovi nielen poradiť, ale aj ponúknuť produkt vo výhodnej cene.

To, že vieme takúto cenu získať v jednaniach s výrobcami je možné hlavne preto, že dosahujeme istú veľkosť, a že vieme využívať aj synergie z toho, že pôsobíme v 3 krajinách, pričom to považujeme za štandardnú konkurenčnú výhodu. 

Stanovisko Dr.Max k téme konkurencia malých lekární a štandardov v sieti Dr.Max:

Vzťah k malým lekárňam

Voľba lekárne je slobodná voľba a Dr. Max súperí o zákazníkov len ponukou cenovo výhodných produktov vo vysokej kvalite a odbornými službami, ktoré zabezpečujú školení farmaceuti v našich lekárňach. V žiadnom prípade neupierame miesto na trhu konkurenčným lekárňam, myslíme si však, že siete lekární poskytujú záruku stabilnej kvality a viaceré výhody oproti konkurencii, ako je napríklad lepšia ekonomika nákupu či ponuka vlastnej privátnej značky produktov.

Odbornosť farmaceutov

Lekárnici majú najlepšie možnosti na vzdelávanie práve v sieťach. Dr. Max investuje značné financie do tréningu farmaceutov, ale aj technikov a laborantov, aby vedeli pomôcť a poradiť zákazníkom.

Zamestnancom lekární Dr.Max ponúkame kontinuálne vzdelávanie šité na mieru v rámci Akadémie Dr.Max. Zamestnanci majú na výber jednotlivé semináre, ktoré sú vhodné pre ich pozície. V ponuke je aj veľké množstvo akreditovaných školení.

Každoročne ponúkame prezenčné aj e-learningové školenia a kurzy:

 • Odborné manažérske školenia
 • Psychologicko – komunikačné
 • Procesné školenia a školenia na adaptáciu nových zamestnancov

Cieľom Akadémie Dr.Max je ponúknuť zamestnancom vzdelávanie, ktoré im pomôže v komunikačných zručnostiach a v profesionálnom prístupe ku klientom. Uvedomujeme si totiž že vzdelaní, profesionálni, a motivovaní zamestnanci sú najväčšou hodnotou firmy.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube