Reakcia k spájaniu skupiny Penta s Mariánom Kočnerom

K medializovaným informáciám ohľadom zmeniek, týkajúcich sa osoby podozrivej z trestnej činnosti, chce Privatbanka informovať, že v súčasnosti aktívne koordinuje svoj postup s dozorujúcou prokurátorkou. Zároveň prijala rozhodnutie, že v prípade predloženia zaistených zmeniek ich neprijme na plnenie a to ani v prípade, že predložené splatné zmenky budú rubopisom prevedené na tretiu osobu.

Skupina Penta zároveň vyhlasuje, že nikdy s Mariánom Kočnerom nepodnikala a nemala s ním ani žiadne spoločné podnikateľské záujmy či projekty. Odmietame preto všetky nepodložené mediálne konštrukcie a špekulácie, ktoré by skupinu Penta spájali s akýmikoľvek aktivitami Mariána Kočnera. Za absolútne škandalózne považujeme informácie, ktoré spájajú záujmy skupiny Penta s aktivitami Mariána Kočnera okolo spoločností Markíza Slovakia, Unipharma, či bývalá Dexia Banka Slovensko. Špekulácie tohto typu sa v ničom nezakladajú na pravde a skupina Penta kategoricky vylučuje akúkoľvek spojitosť svojich záujmov s aktivitami Mariána Kočnera.

K samotným otázkam, ktoré sa týkajú nákupu zmeniek vystavených spoločnosťou Penta Funding chceme uviesť nasledovné:

Tak ako aj ostatné investičné spoločnosti alebo banky, aj Penta Investments využíva pri financovaní svojich projektov okrem vlastných zdrojov a bankového financovania aj emisie dlhopisov či investičné zmenky. Tie sú verejne dostupné pre akéhokoľvek investora.

Túto príležitosť využívajú tisícky investorov, pričom dlh Penty sa pohybuje na úrovni 1,2 miliardy EUR a celkový dlh skupiny Penta je približne 3,2 miliardy EUR. Zmenky, ktoré si kúpil Marián Kočner sa objemom, cenou alebo inými podmienkami nijako neodlišujú od akýchkoľvek iných investičných zmeniek Penty. Z pohľadu objemu tvoria 0,3% z dlhu Penty a 0,18% z celkového dlhu skupiny Penta. Je absolútne vylúčené, aby si ktokoľvek cez držbu dlhopisov či zmeniek mohol uplatňovať vplyv na rozhodovanie v skupine Penta, či na jej projekty.

Privatbanka zároveň odmieta medializované špekulácie o jej netransparentných postupoch a vťahovanie do nelegálnych aktivít.

Privatbanka vo všeobecnosti poskytuje financovanie klientom svojho privátneho bankovníctva - klienti, ktorí majú svoje investície v správe banky (kde patria aj dlhopisy a zmenky Penty), a ktorí potrebujú financovanie, majú možnosť buď predať cenné papiere a financovať svoje potreby z takto uvoľnených zdrojov, alebo tieto cenné papiere založiť banke a zobrať si úver. Takto poskytované úvery sú štandardným a bežným nástrojom na bankovom trhu. Pre banku sú bezpečné, pretože kreditné riziko je zabezpečené cenným papierom, ktorého hodnotu banka pozná.

Osoba, ktorá je v súčasnosti podozrivá z páchania závažnej trestnej činnosti, si vo vzťahu k Privatbanke plnila všetky povinnosti a banka jej poskytovala štandardné služby, ktoré sa v ničom nevymykali rozsahu a charakteru služieb, aké poskytuje aj iným svojim klientom. V čase, kedy banka poskytovala tejto osobe svoje služby, banka nedisponovala žiadnou informáciou a už vôbec nie informáciou od orgánov činných v trestnom konaní o tom, že by sa táto osoba dopúšťala páchania trestnej činnosti. Rozsah a druh služieb, ktoré banka tejto osobe poskytovala, jej navyše nedávajú žiadny dôvod domnievať sa, že by služby banky mohli akokoľvek súvisieť so skutkami, za ktoré je táto osoba trestne stíhaná.

Bankári v Privatbanke si pri každej príležitosti plnia všetky zákonné povinnosti, či už z oblasti KYC (pravidlá „poznaj svojho klienta“), resp. AML (opatrení proti praniu špinavých peňazí) a pravidiel pri poskytovaní úverov.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube