Problémom slovenského zdravotníctva je populizmus a nekompetentnosť

Ako najväčší súkromný investor v zdravotníctve vítame každú diskusiu o jeho problémoch a konkrétnych riešeniach, ktoré je nutné podniknúť na zlepšenie súčasnej situácie. Podobne ako verejnosť vnímame, že aktuálny stav v tomto sektore nie je ideálny a nepochybujeme, že by zdravotníctvo malo byť prioritou každej z vlád.

Táto diskusia však musí byť založená na faktoch, predstaviť jasnú víziu a ponúknuť konkrétne kroky či opatrenia na riešenie jasne pomenovaných problémov. Bohužiaľ, najčastejšie sa diskusia o zdravotníctve zvrháva na plytké politické útoky, nezriedka aj voči Pente, bez toho, aby kritici ponúkli aspoň základné fakty správne, resp. komplexný obraz nášho pôsobenia v zdravotníctve. Zdravotníctvo sa tak stáva obeťou populizmu a nekompetentnosti a výzvy na zakročenie voči Pente a jej spoločnostiam takmer hrdinským činom.

Posledným takýmto prípadom bola tlačová konferencia strany Sloboda a Solidarita zo začiatku tohto týždňa. Strana SaS na nej prezentovala množstvo tvrdení, ktoré sú založené na hlbokej neznalosti témy a hraničia až s klamstvom. Tu je ich zhrnutie spolu s našim komentárom:

Penta pokútne a potichu prevzala nemocnice v sieti Svet zdravia

 • Svet zdravia momentálne spravuje 16 nemocníc na Slovensku. Z nich všetky prevzal buď od prechádzajúceho súkromného prevádzkovateľa alebo na základe verejnej súťaže. V spomínaných verejných súťažiach Svet zdravia vždy uspel na základe najvýhodnejšej cenovej ponuky, ktorá zahŕňala napríklad prevzatie predchádzajúcich záväzkov, kúpnu cenu alebo garantované investície. Všetky tieto prípady boli verejne prezentované a to vrátane prísľubov ohľadom budúcnosti daných nemocníc.
 • Takmer všetky tieto nemocnice sme preberali v katastrofálnom stave po ekonomickej aj fyzickej stránke. Ani v jednom prípade nemusel prenajímateľ (napríklad VÚC) urgovať splatnosť záväzkov alebo realizáciu dohodnutého investičného plánu. Ten Svet zdravia v mnohých prípadoch prekračuje. Dôkazom je napríklad výstavba nemocnice Novej generácie v Michalovciach v hodnote 34 miliónov eur, ktorá v pôvodnej tendrovej ponuke vôbec v takomto rozsahu nefigurovala.
 • Investíciu do nemocníc tak od začiatku vnímame ako náš dlhodobý záväzok radikálne zlepšiť ich fungovanie a kvalitu zdravotnej starostlivosti, od získania prvých nemocníc v roku 2011 investície do nich (75 mil. EUR) výrazne prevyšujú akýkoľvek zisk a idú vysoko nad jeho rámec.

Nemocnica v Topoľčanoch je pre Pentu skvelý biznis

 • Čo sa týka konkrétne nemocnice v Topoľčanoch, tú získal Svet zdravia do prenájmu od Nitrianskeho samosprávneho kraja na 20 rokov za nájom 100-tisíc eur ročne, pričom v roku 2016 bol prevádzkový zisk topoľčianskej nemocnice 1,1 milióna eur. Je však nutné doplniť, že Svet zdravia zároveň zmluvne garantuje počas najbližších 6 rokov preinvestovať v nemocnici 9,7 milióna eur a tiež vyrovnať záväzok NSK v hodnote 4,4 milióna eur voči bývalému nájomcovi.
 • Navyše, Topoľčianska nemocnica je skrz súdne spory medzi NSK a bývalými prevádzkovateľmi nemocnice dlhodobo v investičnej agónii. Chátrajú budovy, operačné sály v katastrofickom stave, podobne sociálne zariadenia. Väčšina prístrojového vybavenia je po lehote životnosti a v kritickom stave je aj personálna situácia. Nemocnica je tak zaujímavou investíciou len z dlhodobého pohľadu, v žiadnom prípade nejde o rýchly zisk.

Krížové vlastníctvo je pre zdravotníctvo škodlivé

 • Na úvod je potrebné zdôrazniť, že Penta prostredníctvom zdravotnej poisťovne Dôvera nezvýhodňuje žiadne zdravotné zariadenia, čoho dôkazom je aj cenová politika, ktorá platí smerom k regionálnym nemocniciam Svet zdravia. Platby ZP Dôvera sú buď na úrovni alebo dokonca ešte nižšie ako sumy, ktoré dostávajú nemocnice od zvyšných poisťovní. Všetky vzťahy medzi spoločnosťami patriacimi do skupiny Penty sú tak v medziach platnej legislatívy a sú založené na trhovej báze. V prípade akýkoľvek pochybností je možné nahliadnuť do konkrétnych zmlúv medzi poisťovňou a poskytovateľmi, všetky sú verejne dostupné v elektronickej podobe na stránkach zdravotných poisťovní.
 • Zároveň platí, že väčšia integrácia jednotlivých častí reťazca v zdravotníctve je, napr. v USA, úplne bežná a poskytuje viacero výhod, nielen na strane poskytovateľov, ale aj na strane pacientov. Podstatnými zdrojmi efektivity a kvality integrovaných systémov je dôsledná koordinácia platcu a všetkých typov zúčastnených poskytovateľov, s cieľom minimalizovať čas liečby a maximalizovať jej efekt.
 • Integrácia nemusí nutne znamenať iba spoluprácu spoločností jedného vlastníka. Ak sa zvolí spolupráca v oblasti, ktorá prináša benefity viacerým účastníkom systému, vie výborne fungovať aj bez existencie jednotnej vlastníckej štruktúry. Vhodným príkladom je služba Bezpečné lieky spustená zdravotnou poisťovňou Dôvera, ktorá poskytuje základné údaje o liekových interakciách a spája lekára, pacienta, lekárnika a zdravotnú poisťovňu. Jej hlavným prínosom je, že lekárom týchto pacientov ponúka podrobnejšie informácie aj s odporúčaním ako postupovať pri liečbe a inšpiroval aj štátnu zdravotnú poisťovňu k obdobnému projektu.

Penta má dominantné, resp. monopolné postavenie v zdravotníctve

 • Penta nie je dominantným a už vôbec nie monopolným hráčom v slovenskom zdravotníctve a ani sa k nemu v žiadnom segmente neblíži. Navyše, od nášho vstupu do zdravotníctva nesledujeme záujem byť najväčším hráčom, ale chceme byť predovšetkým kvalitatívnym lídrom v jednotlivých segmentoch.
 • V zdravotnom poistení má Dôvera 27% trhový podiel, pričom najväčším subjektom v tomto sektore je dlhodobo VšZP. V segmente lekární na Slovensku Dr.Max prevádzkuje okolo 240 lekární z celkového počtu viac ako 2000 a má tak približne 10% podiel. Máme síce najväčšiu súkromnú sieť regionálnych nemocníc, ale vzhľadom na ich počet a veľkosť nie sme v tomto sektore dominantným poskytovateľom, tým sú štátom vlastnené a zároveň najväčšie nemocnice.
 • Skôr úsmevným je tvrdenie, že Penta vlastní aj záchranky, čo už viac ako 8 rokov nie je pravda. Spoločnosť Falck záchranná sme totiž predali ešte v roku 2008, od toho momentu nemáme v tejto oblasti žiadne aktivity.
 • Ak sa teda pozrieme na konkrétne čísla, je zrejmé, že monopol nemajú súkromní investori, ale práve štát. Viackrát sme už preto deklarovali, že by sme privítali, aby do segmentu zdravotníctva vstúpili aj iní súkromní hráči. Sme presvedčení, že len zdravá konkurenčná súťaž vyprodukuje pre pacientov najlepšie výsledky a my sa jej v žiadnom prípade nebránime.

Zlučovanie poisťovní do Dôvery znamenalo vytiahnutie 400 miliónov eur zo systému

 • Na úvod si je nutné uvedomiť, že touto transakciou nevznikla žiadna virtuálna – umelo vytvorená hodnota. Kľúčovým aktívom, hodnotou poisťovne je jej poistný kmeň. V roku 2008-2009 bola účinná nezmyselná právna úprava, ktorá zakazovala prevod kmeňa medzi poisťovňami za inú ako nulovú hodnotu. Pri predaji podniku Dôvery do Apolla tak musel byť účtovne poistný kmeň Dôvery vyjadrený v nulovej hodnote. Apollo však kúpou Dôvery získalo jej kmeň a jeho hodnota prirodzene stúpla. Nárast tejto hodnoty bol vyjadrený nezávislým znaleckým posudkom, pričom týmto úkonom nikto neutrpel akúkoľvek škodu a ani si neodôvodnene neprilepšil. A na záver – žiadny zákon sa kvôli tomu nemenil, čo sa dá rýchlo a ľahko overiť.
 • Zároveň tvrdenie, že ak by nedošlo k oceneniu kmeňa Dôvery, tá by dodnes mala negatívne vlastné imanie a že tento problém riešila ocenením poistného kmeňa je úplným nezmyslom. Pravda je taká, že Dôvera nikdy nemala ani negatívne vlastné imanie, ani akýkoľvek problém s vlastným imaním. Ocenenie poistného kmeňa tak nemalo súvis s vlastným imaním. Taktiež tvrdiť, že VšZP má rovnaký problém s vlastným imaním, ako Dôvera, resp. že Dôvera by mala finančné problémy porovnateľné s VšZP je opäť dôkazom hlbokej neznalosti celej témy.
 • Taktiež nedošlo k žiadnemu vytiahnutiu 400 miliónov z poisťovne Dôvera. Výplata záväzkov voči akcionárom bola urobená prostredníctvom dividend recap. Nie je to žiadna účelová operácia či trik, ale štandardný nástroj, ktorý sa používa pri výplate budúcich ziskov podniku prostredníctvom bankového úveru. Ide o komerčný vzťah medzi podnikom, jej akcionárom a financujúcimi bankami. Tie poskytnú podniku úver v takej výške, ktorá vyjadruje dôveru bánk v to, že podnik bude po dobu splácania úveru dosahovať istú ziskovosť a bude schopný splácať istinu, ako aj úroky z úveru. Dividend recap používa Penta bežne v takmer každej svojej investícii, pretože takáto operácia umožňuje, aby vlastník – investor mohol získať hotovosť a mohol ju následne reinvestovať. V prípade Dôvery si tak Penta „nevytiahla“ z poisťovne neoprávnene alebo nezákonne ani jedno jediné euro.

Strata v štátnych nemocniciach či VŠZP je dielom Penty

 • Na záver sme si nechali najbizarnejší argument, že za zlý stav v štátnych nemocniciach alebo Všeobecnej zdravotnej poisťovni môže Penta. Ide o tvrdenie, ktoré je na úrovni veľmi nepodarenej konšpirácie a nechce sa nám veriť, že ho niekto môže myslieť vážne.
 • Nezostáva nám nič iné, len opäť zdôrazniť, že sme to práve my ako súkromný investor, ktorý tvrdo bojuje proti zadlžovaniu a dôrazne vyžaduje čo najefektívnejšie správanie v našich zariadeniach. Dôkazom je ich kladné hospodárenie, ktoré umožňuje ušetrené prostriedky opätovne investovať do ich modernizácie a kvality služieb.
 • Problémom slovenského zdravotníctva nie sú súkromné investície, ale katastrofálny manažment, korupcia, netransparentnosť, neefektivita a plytvanie v štátom vlastnených spoločnostiach. Rozdiel medzi súkromným a štátnym, prístup k manažovaniu zdrojov a schopnosť reálnych investícií hovoria jasnou rečou. Kto túto skutočnosť nevidí, má buď klapky na očiach alebo úmyselne vytvára hlúpe konšpirácie.
 • V neposlednom rade, tvrdenie, že nám ide o privatizáciu 4 špecializovaných ústavov, ktorých akcie sa majú vložiť do základného imania VšZP, je úplne mimo reality. Nikdy sme nemali a ani nemáme záujem získať od štátu tieto zdravotnícke zariadenia, našim záujmom je postaviť úplne nové nemocnice Novej generácie. Príkladom je nielen náš zámer postaviť modernú koncovú nemocnicu v Bratislave, ale aj nová nemocnica v Michalovciach, ktorá bude dokončená už koncom tohto roka.

Ako Penta a jej zdravotnícke spoločnosti sme presvedčení, že súkromné investície sú nevyhnutné pre zlepšenie kvality slovenského zdravotníctva a že z nich profitujú najmä samotní pacienti. Plne si uvedomujeme významný aspekt spoločenskej zodpovednosti, ktorú tento sektor nesie, pričom do zdravotníckych projektov sme preinvestovali už viac ako pol miliardy eur a zamestnávame v našich zdravotníckych firmách cez desať tisíc ľudí hlavne na Slovensku, ale aj v Českej republike a v Poľsku. Samozrejme, máme záujem podnikať s primeraným ziskom, ten však v našich spoločnostiach dlhodobo neprekračuje hranicu 10% a stále tak platí, že do zdravotníctva investujeme viac ako z neho získavame.

Záleží nám na stave slovenského zdravotníctva a aj naďalej do neho plánujeme masívne investovať, najmä do nemocníc a zlepšovania kvality poskytovanej starostlivosti. Aj v súčasnosti pripravujeme viacero kľúčových inovácií, napr. začiatkom tohto mesiaca sme predstavili technológiu IBM Watson, ktorá na báze umelej inteligencie pomáha v našich nemocniciach liečiť onkologické ochorenia.

Sme preto pripravení viesť otvorený dialóg s každým, kto o to prejaví záujem a naďalej transparentne komunikovať. Týka sa to aj celého politického spektra, vrátane politickej strany Sloboda a Solidarita.

S pozdravom,

 

Jaroslav Haščák

Partner v Penta Investments

Eduard Maták

Partner v Penta Investments

Martin Kultan

Generálny riaditeľ v ZP Dôvera

Marek Duban

Generálny riaditeľ v ProCare

Ľuboš Lopatka

Generálny riaditeľ v Svet zdravia

Tomáš Slechan

Generálny riaditeľ v Dr.Max

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube