Private equity skupina Penta: Ministerstvo dopravy zatajilo pred PMÚ závažné skutočnosti.

Štúdia, ktorá môže mať kľúčový význam vo veci posudzovania koncentrácie bratislavského a viedenského letiska sa k protimonopolnému úradu nedostala. Na internetovej stránke nemeckej poradenskej spoločnosti Symbios sa nachádza referencia (http://www.symbios.de/_pdf/en/Symbios_Mobility.pdf), ktorá potvrdzuje, že táto spoločnosť vykonala pre bratislavské letisko štúdiu zameranú na posúdenie jeho ďalšieho rozvoja.

„Sme presvedčení, že štúdia obsahuje exaktné informácie, ktoré môžu byť podstatné pre PMÚ v súvislosti s otázkou, v akom rozsahu si obidve letiská efektívne konkurujú," povedal partner skupiny Penta Jozef Oravkin.

Na rokovaní medzi zástupcami Konzorcia a MDPT, ktoré sa konalo 23.augusta 2006, Konzorcium apelovalo, aby MDPT poskytlo PMÚ všetky informácie, ktoré by mohli pomôcť k pozitívnemu rozhodnutiu. Napriek tomu, rezort dopravy k dnešnému dňu nesprístupnil PMÚ predmetnú štúdiu.

Ministerstvo dopravy, ako 100% vlastník bratislavského letiska má prostredníctvom svojich zástupcov vo výkonných, štatutárnych a dozorných orgánoch spoločnosti, prístup k všetkým informáciám obzvlášť tak závažného charakteru.
„V zmysle platnej privatizačnej zmluvy, vyzývame ministra dopravy, aby bezodkladne sprístupnil štúdiu protimonopolnému úradu, ako aj zástupcom Konzorcia Two One. Zároveň zdôrazňujeme, že do jej podrobného preskúmania všetkými stranami, považujeme rozhodnutia PMÚ vo veci koncentrácie, ako aj prípadné odstúpenie štátnych orgánov od zmluvy, za hrubé porušenie záväzkov štátu a práv investora“, povedal Jozef Oravkin.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube