Private equity skupina Penta: Bratislavské letisko a ani ministerstvo dopravy nie sú kompetentní posudzovať relevantnosť štúdie spoločnosti Symbios

Stanovisko vedenia BTS k štúdii vypracovanej nemeckou poradenskou spoločnosťou Symbios dokazuje, že vedenie letiska spolu s MDPT SR vedome bránia sprístupneniu informácií, ktoré môžu mať vplyv v rozhodovaní PMÚ.

„Sme radi, že bratislavské letisko priznalo, že štúdia existuje. Je však šokujúce jeho tvrdenie, že štúdia neobsahuje relevantné údaje. Letisko a ani ministerstvo dopravy pritom nie sú kompetentní a ani nie je ich úlohou posudzovať relevantnosť štúdie pre PMÚ. To je výsostným právom protimonopolného úradu," povedal partner private equity skupina Penta Jozef Oravkin.

Podľa §32 ods. 2 zákona o správnom poriadku: „rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.“ (v tomto prípade PMÚ).

Zároveň z dnešného stanoviska BTS vyplýva, že štúdia by mohla obsahovať konkrétne informácie o štruktúre pasažierov na bratislavskom letisku aj z hľadiska ich štátnej príslušnosti. Jeden z argumentov PMÚ v neprospech spojenia letísk Viedeň a Bratislava, je totiž aj vysoký počet rakúskych cestujúcich z bratislavského letiska, čo údajne potvrdzuje existenciu efektívnej súťaže. Aj preto je z pohľadu prijímania rozhodnutí dôležité poznať obsah štúdie a zistiť, či nevyvracia predbežné závery PMÚ.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube