Peter Andits v ZdN: Náš pohľad na zdravotníctvo

Nie tak dávno sme boli v komentári MUDr. Liptáka v Zdravotníckych novinách označení, že je naším záujmom prostredníctvom projektu integrovaných centier zdravotnej starostlivosti privatizovať súkromné ambulancie všeobecných lekárov. Toto tvrdenie je nezmysel a ako investor tento projekt Ministerstva zdravotníctva považujeme za krok vedľa. Tak ako bol doteraz prezentovaný je v prvom rade ekonomicky zle nastavený, ale najmä z pohľadu pacientov nezlepší zdravotnú dostupnosť.

Projekt totiž združuje hlavne všeobecných lekárov, bez účasti špecializovanej ambulantnej sféry, ktorá je pre pacienta kľúčová, teda neposkytuje komplexnú službu a pacient bude musieť tak či tak navštíviť ďalšie zdravotné zariadenia, aby vyriešil svoj problém. V konečnom dôsledku by tak tento projekt celý systém poskytovania zdravotnej starostlivosti skôr zaťažil, vďaka čomu integrované centrá zdravotnej starostlivosti nepredstavujú riešenie súčasných problémov.

Ako najväčší súkromný investor, ktorý v slovenskom zdravotníctve pôsobí už viac ako 10 rokov, vnímame jeho problémy z iného pohľadu. Boľavým miestom slovenského zdravotníctva je najmä jeho zlé manažovanie, odliv lekárov do zahraničia a nízky tlak na efektívnosť. Pacient si zaslúži komplexnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste, príjemné prostredie a proklientský prístup tak ako pri iných službách. Dôvodom, prečo to tak často nie je, nie sú len chýbajúce peniaze, ale nízky dôraz na efektivitu verejných, pacientových, prostriedkov.

Príkladom zlého manažovania zas môže byť nezvládnutý projekt Ministerstva zdravotníctva na novú Univerzitnú nemocnicu, ktorú Bratislava a aj celé Slovensko nevyhnutne potrebuje. Podľa doterajšieho priebehu celého projektu to totiž vyzerá, že v podobe ako ho ministerstvo pripravilo, je nerealizovateľný. Zlé rozhodnutia úradníkov tak opäť môžu spôsobiť, že Bratislava bude čakať na novú nemocnicu ďalších pár rokov.

A pritom niekedy stačí málo. Zodpovedný a profesionálny prístup, moderné metódy riadenia, dôraz na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a investície do vzdelávania a rozvoja lekárov a sestier.

Peter Andits, Investment Manager

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube