Penta zvyšuje svoj akcionársky podiel v Dôvere

Stredoeurópska investičná skupina Penta má záujem dlhodobo pôsobiť vo verejnom zdravotnom poistení na Slovensku. Aj preto sa rozhodla významne zvýšiť svoj akcionársky podiel v zdravotnej poisťovni Dôvera. Penta sa dohodla so spoločnosťou Prefto Holding Limited na nadobudnutí 50% podielu Prefta v Dôvere. Penta sa tak stane jediným 100% akcionárom ZP Dôvera.

Transakcia podlieha súhlasu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR a Protimonopolného úradu SR. Kúpna cena nebude zverejnená.

"Hlavným dôvodom transakcie boli nezhody medzi nami a Preftom ohľadom ďalšieho pôsobenia v ZP Dôvera. K nim došlo po zverejnení iniciatívy vlády SR s cieľom zaviesť systém jednej zdravotnej poisťovne na Slovensku. Penta chce dlhodobo pôsobiť v zdravotníctve a aj v zdravotnom poistení. Nesúhlasíme s aktuálnou iniciatívou vlády a nechceme svoj akcionársky podiel predávať štátu. Sme presvedčení, že možnosť výberu a existencia konkurencie medzi štátnymi a súkromnými zdravotnými poisťovňami prináša väčšiu efektivitu a aj kvalitu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a služieb. Snaha o zavedenie štátneho monopolu je jednoznačným krokom späť, ktorý nezlepší financovanie zdravotníctva a poškodí pacienta a aj lekára. Vyvinieme maximálne úsilie na to, aby nedošlo k zániku možnosti výberu zdravotnej poisťovne na Slovensku," povedal Eduard Maták, partner investičnej skupiny Penta.

"Prefto Holding Limited víta dohodu s Pentou, ktorá ukončí vzájomné akcionárske nezhody, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať aj fungovanie samotnej Dôvery. Prefto nie je dlhodobým a ani strategickým investorom v zdravotníctve. Vzhľadom na to, že spoločnosť  Prefto Holding Limited vníma hrozbu zásadnej zmeny pravidiel pre podnikanie vo verejnom zdravotnom poistení, rozhodla sa jej akcionárske pôsobenie v ZP Dôvera ukončiť," povedal Daniel Futej, zástupca Prefto Holding Limited.

ZP Dôvera je druhou najväčšou zdravotnou poisťovňou na Slovensku. Poskytuje služby pre viac ako 1,4 milióna poistencov a jej trhový podiel dosahuje okolo 27 %. Investičná skupina Penta je akcionárom Dôvery od roku 2002. Prefto  je 50% akcionárom ZP Dôvera od roku 2009, kedy došlo k spojeniu ZP Dôvera so zdravotnou poisťovňou Apollo.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube