Penta zvýšila svoju hodnotu

Stredoeurópska investičná skupina Penta Investments oznámila auditované výsledky za rok 2013. Celková hodnota aktív skupiny sa zvýšila na 6,5 miliardy eur a čistý zisk podľa metódy fair value dosiahol 100 miliónov eur. NAV (čistá hodnota imania) vzrástla na 1,564 miliardy eur.

V roku 2013 Penta investovala viac ako 200 miliónov eur do nových projektov, expanzií, ako aj do modernizácie a rozvoja súčasných portfóliových spoločností. Najväčšie investície smerovali na podporu a rozvoj zdravotníckych projektov, Aera Vodochody a poľského retailového holdingu EM&F. Skupina v minulom roku začala a čiastočne ukončila päť transakcií a projektov: tri nové akvizície (sieť nemocníc a lekárne v Poľsku), jeden nový realitný projekt (bývalé Slovany v Bratislave) a jeden predaj (ambulantná sieť MediClinic). Zdravotnícky sektor tvorí najväčší podiel v portfóliu Penty (37%). 

Spoločnosti, ktoré patria do portfólia Penty v súčasnosti zamestnávajú viac ako 30 tisíc pracovníkov. V roku 2013 vytvorili cez 600 nových pracovných miest. Investičná stratégia skupiny sa sústredí predovšetkým na rozvoj súčasných odvetví, hlavne zdravotníctvo, maloobchod, výroba a finančné služby v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku a Nemecku. V realitnom developmente sa Penta bude naďalej zameriavať na administratívne, rezidenčné a retailové projekty.

„V tomto roku uplynie dvadsať rokov od založenia Penty. Prešli sme obdobím rýchlych transakcií v 90.rokoch, ktoré pokračovalo veľmi intenzívnymi nákupmi a predajmi firiem, pričom na konci minulého desaťročia sme sa zameriavali na teritoriálnu expanziu. V posledných dvoch rokoch sme však prijali filozofiu investora, ktorý dlhodobo investuje a rozvíja firmy, či projekty,“ povedal Jaroslav Haščák, managing partner Penty.

„Tento prístup sa odráža aj v našej snahe prispôsobiť fungovanie našich portfóliových spoločností tomu, čo sa po kríze nazýva „nová realita“. Výsledky, ktoré sme dosiahli v roku 2013 vytvárajú veľmi dobrý základ investičnej stratégie, ktorá sa zameriava na dosahovanie nadštandardných výsledkov v našom portfóliu a projektoch,“ dodal Haščák.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube