Penta získala syndikovaný úver pre PPC

Spoločnosť PPC Power, ktorá je súčasťou holdingu PPC Energy Group (patrí do skupiny Penta) získala 5 ročný syndikovaný úver vo výške 5,6 mld. SKK (183 mil. EUR). Účelom úveru je refinancovanie starých záväzkov, ako aj iných aktuálnych potrieb spoločnosti.

Úver bude poskytnutý na základe podpisu Senior Facility Agreement, ku ktorému došlo 9.10.2008 s konzorciom 5 bánk. Lídrom syndikácie a mandátnym aranžérom je Uni Credit Group, Dexia Banka Slovensko je mandátnym aranžérom, ďalšími členmi konzorcia sú Tatra Banka, a.s., ING Bank a VÚB banka.

„Podpísanie zmluvy je dôkazom dobre zvolenej investičnej stratégie v projekte PPC. Dôveru konzorcia bánk si ceníme o to viac, že k získaniu úveru došlo v čase kulminujúcej krízy na finančných trhoch," povedal, Jaroslav Haščák, managing partner skupiny Penta.

PPC Energy Group je holdingovou spoločnosťou, ktorá sídli v Bratislave a vznikla na konci roku 2007 s cieľom zabezpečovať komplexné služby pre energetický sektor. V priebehu najbližších 5 rokov plánuje holding dosiahnuť v rámci regiónu strednej a východnej Európy výrobnú kapacitu na úrovni 1 000 MW. Súčasťou holdingu je spoločnosť PPC Power, ktorá prevádzkuje 218 MW kogeneračný zdroj (bývalý paroplynový cyklus PPC). Druhou spoločnosťou je PPC Energy, ktorá sa zaoberá výstavbou nových energetických zdrojov, v súčasnosti zabezpečuje výstavbu 58 MW zdroja, ktorý by mal byť uvedený do prevádzky koncom roku 2009. V roku 2007 dosiahli tržby výrobných častí súčasného holdingu 3,2 mld. SKK (107 mil. EUR).

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube