Penta žiada transparentnosť pri nakladaní s majetkom bratislavského letiska.

Private equity skupina Penta žiada transparentný postup pri ďalšom rozhodovaní o rozvoji bratislavského letiska. Vyplýva to z listu, ktorý Penta adresovala ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ľubomírovi Vážnemu v piatok 29.6.2007. Reaguje tak na medializované informácie, podľa ktorých minister dopravy prijal rozhodnutie o nakladaní s majetkom BTS pri výstavbe kongresových hál, hotelov, budov či rozvoji iných služieb na pozemkoch letiska.

„Sme presvedčení, že jedine transparentná, verejná súťaž medzi prípadnými záujemcami, dokáže zabezpečiť najvyšší možný výnos zo spolupráce s investormi na lukratívnom majetku štátu. Aj preto sme sa obrátili na pána ministra, aby takýto postup garantoval," povedal Jozef Oravkin, partner private equity skupiny Penta.

Penta tiež upozorňuje, že nedodržanie transparentného postupu, by mohlo viesť k poskytnutiu nedovolenej štátnej pomoci a tým aj k porušeniu záväzkov, ktoré vyplývajú z členstva v Európskej Únii.

„Očakávame, že budúci investori budú vybraní v otvorenom a nediskriminačnom výberovom konaní, v rámci ktorého bude všetkým záujemcom poskytnutý dostatok času na prípravu ich ponuky, ako aj všetky potrebné informácie na vykonanie riadneho ocenenia majetku," dodal Jozef Oravkin.

Penta zároveň požiadala ministra dopravy, aby v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám (č.211/2000 Z.z.) sprístupnil celý rad informácií, ktoré sa týkajú návrhu rozvoja majetku letiska a postupov v rokovaniach s možnými investormi.

Kontakt: Martin Danko, hovorca, tel.: 0903 287 518, danko.martin@penta.sk

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube