Penta vyzýva na projekty v energetike

Investičná skupina Penta, prostredníctvom svojej 100% dcérskej spoločnosti PPC Energy Group (PPC) vyhlasuje celoeurópsku výzvu na predkladanie investičných príležitostí v oblasti energetiky.

„Chceme trhu vyslať jasný signál, že máme záujem v energetike investovať a že Penta vie aj v čase krízy financovať nové projekty. Oblasť energetiky patrí medzi tzv. defenzívne sektory, ktoré nie sú zásadne postihnuté súčasnou krízou," povedal Jozef Sekerka, generálny riaditeľ PPC Energy Group.

Energetický projekt by mal spĺňať nasledovné parametre:

  • hodnota projektu v rozpätí 80 mil. EUR – 300 mil. EUR
  • menovitý elektrický výkon zdroja od 100 do 400 MW 

"Vzhľadom na zameranie PPC, ide nám najmä o projekty v oblasti kombinovanej výroby elektriny a tepla, v oblasti samostatnej výroby elektriny, ako aj samostatnej výroby a distribúcie tepla," uzavrel Jozef Sekerka.

Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke: www.paroplyn.sk

O PPC

  • PPC je holdingovou spoločnosťou, ktorá sídli v Bratislave a vznikla na konci roku 2007 s cieľom zabezpečovať komplexné služby pre energetický sektor.
  • V priebehu najbližších 5 rokov plánuje holding dosiahnuť v rámci regiónu strednej a východnej Európy výrobnú kapacitu na úrovni 1 000 MW. 
  • Súčasťou holdingu je spoločnosť PPC Power, ktorá prevádzkuje 218 MW kogeneračný zdroj (bývalý paroplynový cyklus PPC). Druhou spoločnosťou je PPC Energy, ktorá sa zaoberá výstavbou nových energetických zdrojov, v súčasnosti zabezpečuje výstavbu 58 MW zdroja, ktorý by mal byť uvedený do prevádzky v roku 2010.
  • V roku 2008 dosiahli tržby výrobných častí súčasného holdingu 130 mil. EUR.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube