Penta vyvracia zámery konkurenta prezentované v Cannes

Spoločnosť OPERA REFORM Investments Limited predstavila developerský projekt CENTROP – CENTRAL EUROPE VALLEY týkajúci sa územného rozvoja časti Bratislavy a to aj na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve subjektu patriaceho do private equity skupiny Penta.

Uvedený projekt bol prezentovaný na veľtrhu realitného developmentu MIPIM 2008 v Cannes napriek tomu, že Penta nikdy neuvažovala nad umožnením akejkoľvek výstavby na daných pozemkoch cudziemu investorovi.

"Pozemky sú v našom vlastníctve a sú súčasťou nášho projektu The Port, ktorý sa už v súčasnosti realizuje. Považujeme za dôležité upozorniť verejnosť, investorov a klientov, že žiadne investičné zámery spoločnosti OPERA REFORM Investments Limited sa na našich pozemkoch neuskutočnia," povedal Jozef Oravkin, partner private equity skupiny Penta.

Projekt CENTROP sa nachádza v Bratislave, na území medzi diaľnicou D2 a cestou do mestskej časti Devínska Nová Ves, a zahŕňa aj pozemky ku ktorým spoločnosť OPERA REFORM Investments Limited nemá vlastnícke právo a ani iné právo umožňujúce výstavbu.

Private equity skupina Penta zvažuje v tejto súvislosti právne kroky smerujúce k ochrane svojich práv a oprávnených záujmov týkajúcich sa svojich investícií.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube