Penta vytvára podmienky pre vstup investorov do AVC Čadca

Private equity skupina Penta, majoritný vlastník AVC Čadca, sa v záujme nájdenia strategických investorov rozhodla osamostatniť 2 súčasné výrobné závody podniku a vytvoriť dve 100% dcérske spoločnosti. K 1.1.2008 tak vzniknú spoločnosti AVC Čadca, a.s. a AVC Raková, a.s. 

„Ide o záverečnú etapu ozdravovania podniku. Osamostatnením 2 súčasných výrobných závodov AVC dosiahneme väčšie sprehľadnenie a zefektívnenie ich činnosti. Zvýšime tým šancu pre vstup strategických investorov. Tí by mali závodom AVC a ich zamestnancom ponúknuť dlhodobú perspektívu," povedal Jozef Špirko, partner private equity skupiny Penta.

Zmeny nebudú mať dopad na zamestnancov podniku, prebehnú v súlade so zákonníkom práce prechodom práv a povinností. V nezmenenej podobe zostanú náležitosti pracovnej a kolektívnej zmluvy ako aj súčasné pracovné podmienky zamestnancov. 

„V roku 2008 pripravujeme ďalšie investície do technológií. V súčasnosti máme poddimenzovaný stav výrobných zamestnancov a preto plánujeme prijať opatrenia, ktoré zvýšia atraktivitu podniku na trhu práce," dodal Jozef Špirko.

Vývoj v AVC

  • AVC Čadca je popredným dodávateľom pre automobilový priemysel. AVC už odroku 2001 produkovalo stratu, ktorá len v roku 2004 presiahla 155 mil. Sk,
  • koncom roku 2003 bola začatá exekúcia na majetokspoločnosti, ktorú vyvolal veriteľ vlastniaci bankovú pohľadávku vovýške 250 mil. Sk. Firma mala po lehote splatnosti viac ako 50 mil. Skzáväzkov a spoločnosti hrozil konkurz,
  • v roku 2004 bola Penta oslovená majoritnými akcionármi AVC so žiadosťou o vstup do spoločnosti. Penta sa zaviazala vysporiadať záväzky a uskutočniť ozdravný proces. Hneď po svojom vstupe, Penta poskytla 30 mil. Sk na sanáciu dlhu a odvrátenie hrozieb v podobe exekúcií a konkurzu. Vykonala celý rad reštrukturalizačných opatrení, medzi ktoré patrilo aj riešenie pre AVC nevýhodných kontraktov z minulosti,
  • do dnešných dní Penta AVC poskytla okolo 200 mil. Sk,
  • akcionárska štruktúra v AVC: 73% ZSNP, 21% FBH, cca 6% drobní akcionári.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube