Penta vyhlasuje súťaž Vízia 2025

Nadácia Penta vyhlasuje už VIII. ročník esejistickej súťaže Vízia 2025. Študenti českých, slovenských a poľských vysokých škôl môžu vyhrať zaujímavé finančné odmeny až do výšky 5 000 eur.

Cieľom súťaže je, aby sa študenti zamysleli nad vývojom a zmenami vo vybraných oblastiach v horizonte nasledujúcich rokov. Esejistická súťaž neberie do úvahy prospech študentov, ale výhradne kreativitu, originalitu, schopnosť pracovať so zdrojmi a kvalitu pôvodných myšlienok.

"Študentské eseje sú pre nás zaujímavým zdrojom nápadov a inšpiráciou. Podpora vzdelávania, talentovaných a kreatívnych mladých ľudí je tradičným pilierom nášho CSR," povedal Jaroslav Haščák, managing partner investičnej skupiny Penta.

Tohtoročná súťaž prebieha v nasledujúcich kategóriách:

Bankovníctvo 2025

Čo vám v súčasnosti na bankových službách ako klientovi chýba najviac? Kam by sa mali bankové služby a produkty posunúť v roku 2025? Aký bude kontakt banky s klientmi?

Zdravotníctvo 2025

Prečo v zdravotníctve chýbajú peniaze? Kde je najväčší priestor na zefektívnenie zdravotníctva? Bude zdravotníctvo v roku 2025 fungovať efektívnejšie?

Verejný vs. súkromný záujem

Vôľa ľudu vs. developerské a infraštrukturálne projekty. Kto a ako by mal riešiť konflikt medzi súkromným záujmom investora a záujmom dotknutej verejnosti (mestá, obce, komunity, občania)?

Hodnotiaca porota bude zložená zo zástupcov Penty. Autori najlepších prác budú ocenení takto:

1. miesto: 5 000 EUR
2. miesto: 3 000 EUR
3. miesto: 1 000 EUR

Konečný termín pre odovzdanie súťažných prác je 31. august 2011. Porota oznámi výsledky najneskôr do konca septembra 2011. Bližšie informácie vrátane statusu súťaže nájdete na stránkach www.pentainvestments.com v sekcii Spoločenská zodpovednosť a na www.facebook.com/Vision2025.

V predchádzajúcich ročníkoch bolo do Vízie 2025 prihlásených už 490 esejí, pričom odmenených bolo 60 z nich. Penta tak rozdelila študentom odmeny v celkovej výške 67 000 eur.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube