Penta vyhlási povinnú ponuku na prevzatie akcií ZSNP, a. s.

Penta Investments Limited, člen česko – slovenskej investičnej skupiny Penta (ďalej len „Penta“), zajtra opätovne vyhlási povinnú ponuku na prevzatie akcií emitenta ZSNP, a.s. (ďalej iba „ZSNP“), návrh ktorej schválil svojím rozhodnutím Úrad pre finančný trh.

Akcionári ZSNP budú môcť svoje akcie predať prostredníctvom ktoréhokoľvek člena Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Povinná ponuka na prevzatie potrvá v zmysle Zákona o cenných papieroch 30 dní odo dňa jej vyhlásenia.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube