Penta vstupuje do sektora regionálnej nemocničnej starostlivosti

Penta, stredoeurópska investičná skupina, kúpila obchodný podiel v spoločnosti Estate Consult, ktorá je sto percentným vlastníkom spoločnosti Svet zdravia. Tá je prevádzkovateľom desiatich nemocníc v mestách Humenné, Svidník, Spišská Nová Ves, Rožňava, Trebišov, Michalovce, Partizánske a Vranov nad Topľou s detašovanými pracoviskami v Medzilaborciach a v Stropkove.

Výška transakcie nebude zverejnená a jej ukončenie podlieha súhlasu Protimonopolného úradu SR.

"Desať rokov skúseností v slovenskom zdravotníctve nás utvrdzuje v tom, že regionálne nemocnice dokážu fungovať efektívnejšie a prinášať kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. A to za podmienok, ktoré budú lepšie pre pacientov, ale aj personál," povedal Eduard Maták, partner investičnej skupiny Penta, ktorý zastrešuje všetky jej investície v zdravotníctve.

Minulý rok ukončili spomínané nemocnice so stratou 2,66 mil. eur, za prvý polrok tohto roka dosiahli stratu 1,02 mil. eur. Pritom celkové záväzky celej skupiny nemocníc boli k 30. júnu tohto roka vo výške 18,5 mil. eur. Tržby nemocníc spolu za prvý polrok tohto roka dosiahli 42,1 mil. eur.

"Po nadobudnutí nemocníc pripravujeme opatrenia na zlepšenie ich hospodárenia, ktoré sa budú týkať najmä zavedenia centrálneho nákupného procesu či optimalizácie vybraných obslužných a podporných činností, akými sú napríklad upratovanie, pranie, stravovanie. Tie bude možné, vďaka vzniku siete, efektívne centralizovať. Cieľom opatrení je zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v medicínskej i nemedicínskej zložke," dodal Eduard Maták.

Informácie o nemocniciach

Nemocnica Celkový počet
zamestnancov
Spádová oblasť
Humenné 549 75 876
Vranov 602 79 313
Svidník 338 53 868
Spišská Nová Ves 605 97 784
Rožňava 564 61 827
Trebišov 756 105 362
Michalovce 803 110 166
Partizánske 287 47 086

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube