Penta vstupuje do poľských nemocníc

Penta Investments (Penta), investičná skupina pôsobiaca v sektoroch privat equity a real estate v Strednej a Východnej Európe, dnes oznámila verejnú ponuku na odkúpenie všetkých akcií spoločnosti EMC Instytut Medyczny S.A. (EMC). Penta už podpísala zmluvu, na základe ktorej vlastní 14,6% akcií spoločnosti, ktoré predstavujú 20,49% z celkového počtu hlasov v EMC.

EMC je najväčším poľským vlastníkom nemocníc a ambulancií na trhu súkromných zdravotných služieb. Od roku 2005 je EMC listovaná na burze cenných papierov. Penta vstúpila do segmentu nemocničnej starostlivosti v roku 2012 akvizíciou spoločnosti Svet zdravia, a.s., ktorá prevádzkuje desať nemocníc na Slovensku.

„EMC prechádza rozhodujúcim obdobím svojho vývoja. Spoločnosť má silnú pozíciu na trhu zdravotnej starostlivosti v Poľsku, ale jej ďalší rozvoj vyžaduje podstatné investície, bez ktorých už nemá šancu usilovať sa o získanie vedúcej pozície na konsolidujúcom sa trhu. Penta je jedným z významných hráčov v zdravotníckom sektore v Strednej a Východnej Európe. Investície do zdravotníctva predstavujú viac ako 30 percent aktív v našom portfóliu. Investovali sme už viac ako 400 miliónov eur a zodpovedáme za viac ako desať tisíc pracovných miest v zdravotníctve v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku. Stratégiou Penty je organický rast a aktívny podiel na konsolidácii nemocničných služieb. Predpokladáme, že naša účasť v EMC je dlhodobou investíciou presahujúcou sedem rokov", povedal Eduard Maták, partner Penta Investments zodpovedný za investície v zdravotníctve.

Cena ponúkaná v rámci verejnej ponuky predstavuje 18,80 poľských zlotých za akciu. Cena ponúkaná v rámci verejnej ponuky zahŕňa prémiu 11,44% resp. 14,42% v porovnaní s priemernou cenou akcie za posledné tri mesiace resp. šesť mesiacov, a 12,51% prémiu v porovnaní s aktuálnou cenou (k 27. máju 2013).

Akceptácie verejnej ponuky budú prijímané od 19. júna do 18. júla 2013. Verejná ponuka je podmienená získaním súhlasu poľského Úradu na ochranu konkurencie a spotrebiteľov s prevzatím kontroly Penty nad EMC.

EMC Instytut Medyczny

EMC Instytut Medyczny S.A. je najväčším poľským vlastníkom nemocníc a ambulancií na trhu súkromnej zdravotnej starostlivosti. Počas desiatich rokov sa spoločnosť rozvinula z lokálnej firmy
prevádzkujúcej nemocnicu vo Wroclavi na sieť zdravotníckych centier expandujúcu v Poľsku i v zahraničí. Od roku 2005 je listovaná na varšavskej burze cenných papierov.

EMC v súčasnosti zahŕňa 8 nemocníc a 16 špecializovaných ambulancií, resp. kliník. K hlavným zdravotníckym aktivitám EMC patrí: špecializovaná nemocničná starostlivosť, hospitalizácie
v obecných nemocniciach, ambulancie a kliniky. V roku 2012 dosiahla spoločnosť tržby 37 miliónov eur. Viac na www.emc-sa.pl

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube