Penta už nie je akcionárom 1. garantovanej

Spoločnosť Tikka Investments Limited predala svoje pohľadávky, ktoré mala voči Solivarom Prešov, a.s. a Štúdiu Koliba v celkovej nominálnej hodnote 710 mil. Sk. V tom istom čase odpredala skupina Penta svoj akcionársky podiel v 1. garantovanej.

„Nikdy sme našu investíciu v 1. garantovanej nevnímali ako strategickú. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť Tikka, ktorú zastupujeme, odpredala svoje pohľadávky, nevidíme ďalej zmysel v tom, aby sme boli akcionármi 1. garantovanej," povedal Pavel Petrík, investičný manažér Penty.

Transakcie sa uskutočnili na začiatku septembra 2007. Od tohto momentu prestala byť Penta akcionárom 1.garantovanej. Na základe požiadavky zo strany kupujúcich sa zmluvné strany dohodli, že ich mená a ani hodnoty transakcií nebudú zverejnené.

Private equity skupina Penta má tiež záujem ponúknuť odpredaj svojho 28% podielu v NCHZ Nováky spolu s majoritným vlastníkom, ktorým je 1. garantovaná. „Deklarujeme náš záujem a pripravenosť postupovať tak, aby bol potenciálnemu záujemcovi ponúknutý kompletný balík akcií. Tým sa dosiahne najlepšia cena pre všetkých akcionárov," povedal Pavel Petrík.

Penta v 1. garantovanej:

  • v roku 2005, spoločnosť Penta kúpila 28% akcií NCHZ v tendri, ktorý vyhlásilo konzorcium bánk. Penta v konkurencii 6 záujemcov ponúkla za akcie najvyššiu cenu.
  • v roku 2006 spoločnosť Tikka Investments, ktorá je klientom Penty, kúpila pohľadávky voči Solivarom Prešov a Štúdiu Koliba v tendri organizovanom Fondom národného majetku, kde bolo na predaj spolu 253 pohľadávok, v celkovej nominálnej hodnote viac ako 15,5 mld. Sk.
  • akcionársky podiel Penty v 1.garantovanej predstavoval približne 2%.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube