Penta už investovala 30 miliónov EUR do ekológie v ZSNP

Investičná skupina Penta preinvestovala v rokoch 2003-2009 30 miliónov EUR na riešenie ekologických záťaží v rámci podniku ZSNP, a.s. Prevažná časť týchto nákladov bola použitá na rekultiváciu kalového poľa.

"Ide o najväčšiu investičnú akciu zameranú na odstránenie ekologickej záťaže v rámci súkromných spoločností na Slovensku. Očakávame, že samotný proces rekultivácie ukončíme v roku 2011. Celkové náklady by mali dosiahnuť 53 milliónov eur," povedal Ján Klimko, generálny riaditeľ ZSNP.

Rekultivácia odkaliska zahŕňa najmä:

  • Výstavbu podzemnej tesniacej steny, ktorá zabráni únikom alkalickej vody z kalového poľa do podzemných vôd v okolí.
  • Čistenie alkalických vôd z odkaliska.
  • Samotné uzavretie odkaliska a jeho následnú rekultiváciu.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube