Penta úspešne zavŕšila predaj Drôtovne

Dnes sa uskutočnilo vysporiadanie predaja podielu spoločnosti Penta Investments Limited (ďalej iba „Penta“) v Drôtovni Drôty, a.s., a v Drôtovni Kordy, a.s., belgickej spoločnosti Bekaert. Prevedením podielov Penty v oboch Drôtovniach sa spoločnosť Bekaert stala majiteľom 100% podielu na základnom imaní uvedených spoločností.

Zástupcovia Penty k dnešnému dňu odstúpili zo svojich funkcií v orgánoch Drôtovne Drôty a Drôtovne Kordy. „Nájdením strategického investora pre Drôtovňu finančná skupina Penta úspešne ukončila projekt ozdravenia a reštrukturalizácie spoločnosti,“ uviedol Jozef Oravkin, člen predstavenstva Penta Group, a.s.

Penta podpísala zmluvu o predaji svojich podielov v Drôtovni Drôty a v Drôtovni Kordy s belgickou spoločnosťou Bekaert 19. decembra 2002. Predaj bol Protimonopolným úradom SR schválený v marci 2003. Majetkový podiel Penty v Drôtovni Drôty a v Drôtovni Kordy bol 50 %, zvyšných 50% v oboch spoločnostiach vlastnila spoločnosť Majetkový Holding, a.s.

Do projektu reštrukturalizácie spoločnosti Drôtovňa vstúpila Penta na jeseň roku 1998. V tomto období sa Drôtovňa nachádzala v kritickej finančnej situácii, v dôsledku čoho bola bezprostredne ohrozená samotná výroba. Kritická finančná situácia skomplikovala aj snahu akcionárov nájsť pre spoločnosť vhodného strategického investora. Na základe nevyhnutnej potreby spoločnosť finančne stabilizovať, pristúpila Penta k rozdeleniu Drôtovne na dve samostatné výrobné spoločnosti – Drôtovňu KORDY a Drôtovňu Drôty. Výrobné programy oboch spoločností vychádzajú zo sortimentovej skladby výrobných kapacít.

Drôtovňa KORDY, a.s., sa špecializuje na výrobu kordov a pneudrôtu pre výrobcov pneumatík. Drôtovňa Drôty, a.s., sa zameriava na výrobu oceľových drôtov a výrobkov pre potreby stavebníctva v regióne strednej Európy. Spoločnosť Bekaert (www.bekaert.com) je svetovým lídrom vo výrobe kordov, v produkcii výrobkov z oceľového drôtu, v progresívnej transformácii kovov a poťahových technológií a zameriava sa na segmenty trhu s vysokou pridanou hodnotou. Bekaert je globálna spoločnosť, so sídlom v Bruseli, ktorej obrat je 2,8 mld. EUR, ktorá predáva svoje produkty vo viac ako 120 krajinách sveta.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube