Penta ukončila povinnú ponuku

Povinná ponuka, ktorú Penta Investments predložila minoritným akcionárom Dexia banky Slovensko, bola ukončená. Penta zvýšila svoj akcionársky podiel o 5,17 percenta a stala sa tak vlastníkom 93,88 percentného podielu akcií Dexia banky Slovensko. Povinná ponuka, ktorá trvala 60 dní, sa skončila 18. júna a do piatich pracovných dní, 24. júna, došlo k vysporiadaniu medzi predávajúcimi a kupujúcim.

„Penta si ako majoritný vlastník akcií splnila zákonnú povinnosť a predložila minoritným akcionárom ponuku na prevzatie akcií. Za kúpené akcie sme zaplatili minoritným akcionárom zhruba 5,28 milióna eur," povedal Iain Child, partner investičnej skupiny Penta.

Penta Investments predložila minoritným akcionárom povinnú ponuku na prebratie akcií 20. apríla 2011. O jej stave boli minoritní akcionári týždenne informovaní v tlači, a to počas celého trvania platnosti povinnej ponuky. V rámci ponuky bola ponúknutá cena vo výške 1, 4 násobku za 1 euro menovitej hodnoty určenej podľa zákona so súhlasom NBS. Predaj akcií je možný aj po ukončení povinnej ponuky. V prípade, že minoritní akcionári budú mať záujem predať svoje podiely Pente, obchod prebehne štandardným spôsobom na Burze cenných papierov.

Investičná skupina Penta je od 31. marca tohto roka 88,71 -percentným akcionárom Dexia banky Slovensko. Dohoda o odkúpení väčšinového podielu Dexia banky Slovensko bola podpísaná v novembri 2010 medzi Pentou a Dexia Kommunalkredit Bank, dcérskou spoločnosťou Dexia SA.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube