Penta sa stáva jednotkou v mäsopriemysle na Slovensku

Rok po akvizícii PM Zbrojníky a vstupe do slovenského mäsopriemyslu, je private equity skupina Penta jednotkou na domácom trhu. Podpisom transakčnej dokumentácie sa Penta stáva majiteľom skupiny Mecom. Úspešné ukončenie celej transakcie je podmienené súhlasom Protimonopolného Úradu SR.

"Transakcia so skupinou Mecom je kľúčovým krokom k naplneniu nášho strategického zámeru, ktorým je ambícia vybudovať v tomto odvetví konkurencieschopnú a vzájomne sa dopĺňajúcu stredoeurópsku spoločnosť. Mecom je pre nás výzvou na ďalšiu expanziu v strednej Európe. Aktuálne sú rokovania v Česku a Maďarsku. Sme presvedčení, že konsolidácia v mäsopriemysle je zároveň predpokladom k zníženiu výrobných nákladov a tým aj zmierneniu rastu cien mäsových výrobkov pre konečných spotrebiteľov," povedal Eduard Maták, investičný riaditeľ Penta Investments.

"Rozhodol som sa predať svoje podiely v skupine Mecom v čase, kedy spoločnosť prosperuje, ale kedy zároveň potrebuje nové impulzy pre ďalší úspešný rast. O predaji som rokoval s viacerými investormi takmer rok a akceptoval som najvýhodnejšiu ponuku," povedal Ján Molnár, vlastník skupiny Mecom.

Podrobnosti o výške transakcie sú predmetom obchodného tajomstva.

Konsolidáciou aktív Penty v mäsopriemysle sa bude zaoberať partner private equity skupiny Jozef Špirko, ktorý má celý rad skúseností s  reštrukturalizáciou podnikov (ZSNP, AVC Čadca, Novoker a ďalšie).

„Akvizíciou skupiny Mecom sa vytvára priestor, aby sme uskutočnili majetkovú konsolidáciu, optimalizovali prevádzkové náklady a určili vhodnú obchodno-výrobnú stratégiu celej skupiny. Očakávame, že nové investície a zvyšovanie výrobných kapacít povedú k nárastu pracovných miest," povedal Jozef Špirko.

Základné informácie

 • Skupina Mecom je najväčším výrobcom mäsových výrobkov s 28% podielom na trhu
 • V súčasnosti má spoločnosť 1,514 zamestnancov
 • Celkové tržby k 31.12.2007 dosiahli 3,946 mil. Sk
 • Spoločnosť Mecom, a.s Humenné vznikla v roku 1995 z bývalého štátneho podniku. Pod značkou DRUGET produkuje trvanlivé mäsové výrobky, mäkké salámy, mäkké mäsové výrobky a špeciality
 • V júli 2006 prevzal Mecom Humenné mäsokombinát Hrádok Lučenec
 • Skupina Mecom vyváža svoje produkty najmä do Čiech, Poľska a Maďarska, export dosahuje okolo 12,7 % na produkcii skupiny

Penta v mäsopriemysle

 • December 2006 – oznámenie o vstupe do PM Zbrojníky, štvrtého najväčšieho výrobcu na slovenskom trhu
 • Február 2007 – súhlas PMÚ s transakciou, Penta sa stáva 100% akcionárom PM Zbrojníky
 • Marec 2007 – reštrukturalizácia podniku, najmä:
 • reštrukturalizácia úverového portfólia,
 • obnovenie dôvery v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch,
 • reštrukturalizácia výrobkového portfólia, zvýšenie odbytu Konzervárne o 20%,
 • celkové investície Penty v PM Zbrojníky dosiahli približne 230 mil. Sk

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube