Penta sa stala majoritným akcionárom v Sberbank Slovensko

Dnes, 29. júla 2016, sa spoločnosť Penta Investments stala vlastníkom majoritného podielu 99,5 % akcií v spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s. Úspešné uzatvorenie transakcie bolo podmienené aj súhlasom Európskej centrálnej banky, ktorý bol vydaný v priebehu minulého týždňa.

„Akvizícia Sberbank Slovensko je v súlade s našou dlhodobou stratégiou posilňovať pozíciu na slovenskom bankovom trhu. Sme presvedčení, že naše dlhoročné skúsenosti z tejto oblasti budú znamenať ďalšie zvyšovanie úrovne služieb a kvality produktov pre klientov banky.“ hovorí Iain Child, partner v Penta Investments.

Skupina Penta je na bankovom trhu aktívna od roku 2007, kedy sa stala jediným akcionárom Privatbanky orientovanej na poskytovanie služieb privátneho bankovníctva. V roku 2011 sa stala väčšinovým vlastníkom Prima banky (vtedy ešte Dexia banka), ktorá sa zameriava najmä na retailových klientov a financovanie miest a obcí.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube