Penta sa profiluje ako štandardná private equity spoločnosť

Investičná skupina Penta sa rozhodla vstúpiť do Európskej asociácie venture capital a private equity firiem, EVCA (www.evca.com). K tomuto rozhodnutiu dospelo vedenie Penty na základe výsledkov viac ako ročných analýz, počas ktorých v spolupráci s KPMG Londýn a Boston Consulting Group urobila Penta zásadný krok k zefektívneniu a skvalitneniu svojho vnútorného fungovania a prijatia best practices tohoto odvetvia.

“Skúmali sme systém a princípy fungovania private equity spoločností v Európe a vo svete. Zistili sme, že napriek drobným odlišnostiam je Penta súčasťou širokej celosvetovej rodiny spoločností investujúcich do rizikových, neverejne obchodovaných aktív,“ uviedol Jaroslav Haščák, jeden z partnerov Penty.
Len v samotnej európskej asociácii sa združuje takmer tisícka hráčov v priemysle známom pod názvom private equity. Objem investícií realizovaných európskymi private equity spoločnosťami v roku 2004 prekročil 30 mld. EUR, vo svetovom merítku je to okolo 200 mld. EUR ročne.

Penta sa do oblasti private equity profilovala niekoľko rokov a jej nové smerovanie je výsledkom dlhodobého prirodzeného procesu. Po rok trvajúcom reinžinieringu vnútorných procesov v spolupráci s renomovanými svetovými poradenskými spoločnosťami bude Penta na Slovensku pôsobiť ako nová spoločnosť pod novým názvom Penta Investments a.s.. Vyjadrením tejto zmeny je aj nová korporátna identita založená na novom logu, ktoré dnes Penta predstavila zástupcom médií.

Penta sa vo svojej činnosti bude aj naďalej zameriavať na investičné príležitosti v oblasti reštrukturalizácie výrobných spoločností, LBO investície, strategické investície v oblasti zdravotníctva a ďalšie oblasti investícií, typické pre private equity priemysel.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube