Penta sa po 30 rokoch od založenia otvára investorom

Rok 2023 uzavrela skupina Penta s čistým ziskom 504 mil. EUR. Ide o druhý najlepší výsledok v histórii skupiny (po rekordnom roku 2021). Výborné finančné výsledky sú dôsledkom silného rastu všetkých hlavných spoločností v portfóliu Penty. V záujme podpory ďalšieho rastu plánuje skupina otvoriť historicky prvý fond pre kvalifikovaných investorov. Aktuálne prebiehajú právne a administratívne úkony vedúce k jeho založeniu, podrobnosti o štruktúre a fungovaní fondu budú oznámené v druhej polovici tohto roka.

Dlhodobo stabilná ziskovosť umožnila skupine pokračovať v masívnych investíciách. Tie dosiahli v roku 2023 rekordnú výšku 900 mil. EUR. V súčasnosti zamestnáva skupina Penta viac ako 40- tisíc zamestnancov a na daniach a odvodoch zaplatila v minulom roku celkovo 680 mil. EUR.

„Za posledných päť rokov sme do rozvoja našich firiem preinvestovali takmer 3 miliardy EUR. Príležitosti a potenciál pre ďalší rast vidíme predovšetkým v lekárenskej sieti Dr.Max, realitách a zdravotníctve. Aj preto sme sa po 30 rokoch od založenia Penty rozhodli pozvať ďalších investorov, aby sa podieľali na tomto úspechu spolu s nami a pomohli nám tak urýchliť náš ďalší rozvoj,“ povedal Iain Child, Managing Partner Penty.

Na zisku skupiny sa v roku 2023 najviac podieľali lekárenská sieť Dr.Max, sieť nemocníc Penta Hospitals, Primabanka, Privatbanka a taktiež developerské projekty Penta Real Estate. Fortuna Entertainment Group, ktorá bola rovnako významným kontribútorom,  zároveň rieši možnosti  pre ďalší strategický rozvoj a rast. Nevylučuje ani  vstup nového strategického partnera.

Historicky bola jedným z najväčších kontribútorov ziskovosti  v skupine Penta aj spoločnosť Slovalco. Berúc do úvahy, že v minulom roku musela spoločnosť zastaviť primárnu výrobu hliníka, sú hospodárske výsledky Penty o to  významnejšie. Vysoké ceny energií v kombinácii s nečinnosťou slovenskej vlády, ktorá neupravila kompenzačný mechanizmus pre energeticky náročný priemysel, viedli k úplnému zastaveniu výroby hliníka na Slovensku.

Prima banka a Privatbanka dosiahli v roku 2023 solídne výsledky, ktoré významným spôsobom prispeli k ziskovosti skupiny. Zavedenie mimoriadnej bankovej dane, účinnej od tohto roka, však bude mať negatívny dopad na výkonnosť slovenských bánk v budúcnosti.

Aj napriek výraznému ochladeniu na trhu nehnuteľností, predala spoločnosť Penta Real Estate v minulom roku 258 bytových jednotiek a ďalších 1135 je vo výstavbe (Bory Bývanie, Pri Mýte, Nuselský pivovar, Victoria Palace, Juliska, Hranička). Okrem toho boli v roku 2023 dokončené dva významné vlajkové projekty – Nemocnica Bory v Bratislave a kancelárska budova Masaryčka v Prahe.

V priebehu roka 2023 využila Penta Real Estate situáciu na trhu k akvizíciám pozemkov a získala do svojho portfólia signifikantné lokality pre budúcu výstavbu v Bratislave aj v Prahe. Ide o 215-tisíc m2 nových pozemkov, čo predstavuje 414-tisíc m2 hrubej podlahovej plochy. Ku koncu roka 2023 spravovala spoločnosť Penta Real Estate aktíva v celkovej hodnote viac ako 1,46 miliardy EUR, ktoré združujú zásobu architektonicky kvalitných a dizajnových projektov na mnoho ďalších rokov.

 

Medziročné porovnanie kľúčových dát:

2022

2023

Celkové aktíva portfóliových spoločností

€ 14,3 mld.

€ 15,0 mld.

Čistý zisk

€ 483 mil.

€ 504 mil.

Kumulatívne tržby portfóliových spoločností

€ 8,0 mld.

€ 9,2 mld.

Upravená EBITDA portfóliových spoločností

€ 608 mil.

€ 580 mil.

Celková suma CAPEX investícií

€ 806 mil.

€ 900 mil.

Celková suma zaplatených daní z príjmov a odvodov

€ 607 mil.

€ 680 mil.

 

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, maloobchode, v realitnom developmente a v médiách. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 40 000 ľudí a v roku 2023 dosiahla hodnota aktív skupiny 15 miliárd EUR. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Bratislave, Prahe a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube