Penta rozširuje sieť regionálnych nemocníc

Investičná skupina Penta sa dohodla s vlastníkmi súkromnej spoločnosti Nemocnice a polikliniky a.s., na získaní 100% vlastníckeho podielu v tejto spoločnosti, ktorá prevádzkuje nemocnice v Rimavskej Sobote, Banskej Štiavnici a Žiari nad Hronom. Uvedené nemocnice bude Penta spravovať prostredníctvom siete Svet zdravia, ktorá v súčasnosti riadi 8 regionálnych nemocníc na Slovensku.

Transakcia podlieha súhlasu Protimonopolného úradu SR a jej výška nebude zverejnená.

„Našim cieľom je vybudovať sieť regionálnych nemocníc, ktoré prinesú dostupnú a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. Tri nové nemocnice nám umožnia tento náš zámer začať realizovať aj v stredoslovenskom regióne", povedal Eduard Maták, partner investičnej skupiny Penta.

Okrem postupnej integrácie nových nemocníc do existujúcej siete a využitia synergií predovšetkým v oblasti nemedicínskych činností, nový investor neplánuje žiadne opatrenia, ktoré by mali významný dopad na zamestnanosť.

  • Nemocnice poskytujú zdravotnú starostlivosť v spádovej oblasti pre viac ako 160 tis. obyvateľov.
  • V roku 2012 dosiahli tržby na úrovni 25,5 mil. EUR a hospodárili s kladným hospodárskym výsledkom.
  • Zamestnávajú 1106 pracovníkov

Penta v sektore nemocníc

  • Penta vníma nemocničný segment ako dlhodobý projekt a príležitosť uskutočniť ozdravenie a modernizáciu regionálnych nemocníc tak, aby poskytovali kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť a ekonomickú návratnosť pre investora.
  • Uvedený projekt má Penta ambíciu realizovať na 3 trhoch – Slovensko, Poľsko a Česká republika.
  • Do sektoru regionálnych nemocníc Penta vstúpila v auguste 2012 dokončením akvizície spoločnosti, ktorá prevádzkovala 8 regionálnych nemocníc na východnom Slovensku a v Partizánskom.
  • V roku 2013 Penta získala kontrolu nad spoločnosťou EMC Instytut Mediczny, ktorá je najväčším súkromným prevádzkovateľom nemocníc a medicínskych centier v Poľsku.
  • V rámci nemocničného segmentu tak projekty Penty na Slovensku a v Poľsku v súčasnosti dosahujú tržby na úrovni 120 mil. EUR.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube