Penta Real Estate vybrala víťazný návrh projektu v bratislavskom Novom Meste

Víťazom architektonicko-urbanistickej súťaže na územie v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto sa stalo slovinské štúdio Bevk Perović arhitekti. Pozemok s rozlohou takmer 4,5 hektára, ohraničený ulicami Vajnorská a Odborárska, ktorý je určený pre rezidenčnú výstavbu a občiansku vybavenosť odkúpila spoločnosť Penta Real Estate v auguste minulého roka.

Architektonicko-urbanistická súťaž mala vyzvaný charakter s účasťou popredných domácich, ale aj zahraničných architektonických ateliérov. Odborná porota v zložení Ing arch. Ľubomír Závodný, Igor Marko MA Arch ARB, Prof. Ing Arch. Petr Pelčák a zástupcov spoločnosti Penta Real Estate posudzovali celkovo šesť návrhov. Víťazný návrh pochádza z dielne slovinského štúdia Bevk Perović arhitekti, ktorý odborná porota ocenila najmä pre výsledné spracovanie urbanistického konceptu územia, pričom nájdenie správneho urbanizmu bolo aj hlavným cieľom súťaže. Výsledná architektúra bude známa po dopracovaní architektonickej štúdie.

Pri hodnotení jednotlivých návrhov odborná porota, okrem iného, posudzovala tvorbu a hierarchizáciu verejného priestoru, rozmanitosť krajinnej architektúry, hmotový koncept aj udržateľnosť návrhu. Vzhľadom na veľkosť riešeného územia  bola jedným z najdôležitejších posudzovaných kritérií práca s urbanistickou koncepciou. Ide zároveň o prvý development v tejto lokalite, ktorý môže určiť budúcu podobu novej mestskej štvrte. Vytvorenie mestotvorných blokov a celková distribúcia hmôt sú silným základom pre možný budúci rozvoj tohto územia. Dominantou projektu je lineárny park, na ktorý nadviažu verejné a polosúkromné priestory s predzáhradkami.

Projekt prinesie do bratislavského Nového Mesta takmer 1200 bytov a nové priestory pre občiansku vybavenosť. Realizácia bude rozplánovaná do viacerých etáp, pričom ako prvá vo výstavbe je uvažovaná rezidenčná časť. Aktuálne sa projekt nachádza v štádiu dopracovávania architektonickej štúdie a prípravy dokumentácie pre EIA. Výstavba by v nadväznosti na povoľovacie procesy mohla začať v roku 2026 a dokončenie projektu je plánované v horizonte ôsmich rokov od začiatku výstavby.

„Pri tvorbe návrhu sme sa zamýšľali nad tým, ako vytvoriť mestskú štruktúru v bývalej priemyselnej oblasti, dosiahnuť určitú hustotu, a zároveň zachovať kvalitu života, akú od bývania v širšom centre mesta ľudia očakávajú. V skutočnosti to nie sú budovy, ale spoločné priestory medzi nimi, ktoré dávajú novej štvrti ten pravý charakter. Kombináciou mestských blokov, veží a doskových budov, vznikajú rôzne typy priestorov od súkromných, cez poloverejné až verejné, čím vytvárame veľmi bohatú a živú novú štvrť mesta,“ opisujú prístup k tvorbe návrhu architekti zo štúdia Bevk Perović arhitekti.

„Našim cieľom je vždy stavať projekty, ktoré významným spôsobom prispejú k urbanistickému rozvoju danej lokality. Som presvedčený, že inštitút architektonickej súťaže je najlepší prostriedok pre naplnenie tohto cieľa. Aj preto ma teší, že sa nám opäť podarilo usporiadať ďalšiu architektonickú súťaž s účasťou kvalitných medzinárodných ateliérov. Vnímam to ako zodpovedný prístup k odštartovaniu projektu v Novom Meste a našu snahu pretvoriť ďalší bratislavský brownfield v mestské bývanie s kvalitnými verejnými priestormi. Potenciál územia je veľký a je dôležité od začiatku k tomu tak aj pristupovať,“ hovorí Juraj Nevolník, výkonný riaditeľ Penta Real Estate Slovensko.

Jednokolová vyzvaná súťaž bola vyhlásená v decembri 2022. Šesť ateliérov svoje návrhy odprezentovalo odbornej porote koncom marca, z ktorých porota určila jeden víťazný.

Zúčastnené ateliéry:

  • Baumschlager Eberle architekten
  • Bevk Perović arhitekti
  • ChartierDalix
  • CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS
  • PANTOGRAPH
  • Superateliér

O Penta Real Estate

Penta Real Estate je jedna z platforiem stredoeurópskej investičnej skupiny Penta, ktorá bola založená v roku 1994. Realitná divízia Penty má v súčasnosti 26 projektov na Slovensku a v Českej republike, pričom sa zameriava najmä na segment kancelárií, bytov a retailu. Ku koncu roka 2022 spravovala spoločnosť Penta Real Estate aktíva v hodnote viac ako 1,16 miliardy EUR.

Cieľom spoločnosti je stavať budovy, ktoré prispievajú k urbanistickému rozvoju konkrétnej lokality. Spolupracuje preto s najlepšími odborníkmi v obore, špičkovými architektmi a inžiniermi. Dlhoročné skúsenosti na realitnom trhu v spojení s kreativitou a cieľavedomosťou sú garanciou najvyššej kvality a investičnej hodnoty realitného portfólia spoločnosti Penta Real Estate.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube