Penta Real Estate štartuje architektonicko-urbanistickú súťaž na územie v zóne Chalupkova

Spoločnosť Penta Real Estate rozbieha medzinárodnú, dvojkolovú, architektonicko – urbanistickú súťaž, cieľom ktorej je nájsť budúce riešenie a podobu zástavby územia v novovznikajúcom bratislavskom downtowne. Územie sa nachádza medzi Mlynskými nivami a ulicami Košická a Chalupkova. Súťaž má otvorený charakter, vyzvané sú aj tri významné zahraničné ateliéry.

Pozemky získala spoločnosť Penta Real Estate do svojho portfólia tento rok. Predávajúcim bola spoločnosť HB Reavis. Celková výmera pozemkov určených pre celý budúci projekt predstavuje  32 500 metrov štvorcových, pričom územný plán v tejto zóne umožňuje aj umiestnenie výškových dominánt. Momentálne sa na pozemku nachádzajú stavebné objekty, ktoré súviseli s prevádzkou dočasnej autobusovej stanice. Ide o spevnené plochy, nástupišťa, čerpaciu stanicu a umyvárku pre autobusy.

Cieľom architektonicko-urbanistickej súťaže je priniesť do územia kvalitnú architektúru, ktorá do územia prinesie rezidenčnú výstavbu doplnenú o obchodné prevádzky v partneri budov, kvalitné verejné priestory a zeleň.  Súčasťou celého projektu je aj kancelárska budova na ulici Mlynské nivy, ktorej riešenie nie je súčasťou súťaže, bude však zohľadnená v navrhnutej urbanistickej koncepcii. Kancelárska budova vychádza z projektu, ktorý povolil predchádzajúci vlastník, pričom Penta Real Estate projekt prepracováva a upravuje s českým ateliérom Jakub Cigler Architekti. Začiatok výstavby je naplánovaný v najbližších dňoch.

„Zóna Chalupkova predstavuje jednu z najprestížnejších lokalít Bratislavy, umiestnenú v rozvíjajúcom sa downtowne, v tesnej blízkosti centra mesta.  Verím, že práve otvorenú architektonickú súťaž s medzinárodnou účasťou si toto územie zaslúži. Využiť inštitút súťaže považujeme za najvhodnejší spôsob pre nájdenie najlepšieho a najkvalitnejšieho konceptu pre toto územie, navyše, čerpáme zo skúseností z minulosti, keďže obdobne sme postupovali aj pri projekte Southbank na južnom brehu Dunaja.  Som presvedčený, že kombináciou účasti medzinárodných, ale aj domácich ateliérov, získame na konci jedinečné urbanistické a architektonické riešenie“, povedal Jakub Ertl, Design Development Manager v Penta Real Estate zodpovedný za prípravu súťaže.

Informácie o súťaži

Súťaž bude dvojkolová, pričom prvé kolo je koncipované ako otvorené predkvalifikačné kolo, z ktorého do druhého kola postúpia na základe hodnotenia odbornej poroty tri návrhy. Registrácia záujemcov do prvého kola súťaže je možná od 6. novembra 2023.

Do druhého kola priamo postupujú aj tri vyzvané architektonické ateliéry. Ide o svetoznáme architektonické štúdiá – dánsky ateliér Bjarke Ingels Group (BIG), holandské štúdio MVRDV a Jakub Cigler Architekti z Českej republiky.

V druhom kole bude porota posudzovať šesť návrhov, z ktorých vzíde jeden víťaz. Ateliéry, ktoré postúpia do druhého kola budú honorované sumou 30.000 eur. Výsledky súťaže budú vyhlásené 28. marca 2024.

Návrhy bude posudzovať 7-členná odborná porota s dvomi náhradníkmi. Štyria členovia poroty a jeden náhradník sú externí odborníci - architekti, urbanisti a zástupca mestskej časti Staré Mesto, ďalší traja členovia poroty a jeden náhradník sú zástupcovia developera spoločnosti Penta Real Estate.

Externí členovia odbornej poroty:

  • Arch. DI. Patrick Lüth, Snøhetta (Partner, Vedúci architekt)
  • Dipl. Ing. Peter Gero, Peter Gero Consulting (architekt a urbanista)
  • Igor Marko MA Arch ARB, Marko and Placemakers (architekt a urbanista)
  • Ing. Matej Vagač, Bratislava-Staré Mesto (starosta mestskej časti)
  • Náhradník - Ing. Arch. Kornel Kobák, Podpredseda Slovenskej komory architektov, AVK architects, FORFORM (architekt a urbanista)         

 Zástupcovia Penta Real Estate:

  • Ing. arch. Juraj Nevolník (Country Managing Director, SK)
  • Mgr. Michal Rehák (Business Director Residential, SK)
  • Ing. David Musil PhD. (Business Director Residential, CZ)
  • Náhradník - Ing. Marcel Martišek (Head of Project Management, SK)

Viac informácií o súťaži nájdete na www.competition.chalupkova.com

 

O Penta Real Estate

Penta Real Estate je jedna z platforiem stredoeurópskej investičnej skupiny Penta, ktorá bola založená v roku 1994. Realitná divízia Penty má v súčasnosti 26 projektov na Slovensku a v Českej republike, pričom sa zameriava najmä na segment kancelárií, bytov a retailu. Ku koncu roka 2022 spravovala spoločnosť Penta Real Estate aktíva v hodnote viac ako 1,16 miliardy EUR.

Cieľom spoločnosti je stavať budovy, ktoré prispievajú k urbanistickému rozvoju konkrétnej lokality. Spolupracuje preto s najlepšími odborníkmi v obore, špičkovými architektmi a inžiniermi. Dlhoročné skúsenosti na realitnom trhu v spojení s kreativitou a cieľavedomosťou sú garanciou najvyššej kvality a investičnej hodnoty realitného portfólia spoločnosti Penta Real Estate.

 

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube