Penta Real Estate pripravuje expanziu nákupného centra Bory Mall. V Boroch vznikne aj nové námestie.

Spoločnosť Penta Real Estate predložila tento týždeň dokumenty pre posudzovanie vplyvov na životného prostredie (EIA) pre projekt rozšírenia nákupného centra Bory Mall. Súčasťou predloženej dokumentácie je aj projekt vybudovania nového námestia, ktoré nahradí existujúce exteriérové parkovisko medzi Nemocnicou Bory a nákupným centrom Bory Mall.

Plánované rozšírenie bude realizované ako prístavba k súčasnému nákupnému centru Bory Mall. Prístavba bude orientovaná v severovýchodnej časti nákupného centra s orientáciou na novovybudovanú Nemocnicu Bory a pripravované nové námestie. Námestie bude plynulo nadväzovať na šiestu rezidenčnú etapu projektu Bory Bývanie.

V rámci expanzie nákupného centra vznikne takmer 2 400 m2 novej prenajímateľnej plochy, z toho pre obchody a služby bude určených približne 2-tisíc m2 a zvyšok pre gastro prevádzky. Konkrétni nájomcovia, ktorí obsadia novovzniknuté priestory, budú oznamovaní postupne.

Zvýšenú potrebu parkovacích miest v súvislosti s rozšírením nákupného centra a väčším počtom návštevníkov bude pokrývať nové exteriérové parkovisko. Kapacita parkoviska bude predstavovať  spolu 72 nových parkovacích miest a jeho výstavba bude súčasťou samotnej expanzie nákupného centra.

Spoločnosť Penta Real Estate je momentálne vo fáze predaja nákupného centra Bory Mall, s cieľom uzavrieť transakciu v závere tohto roka. Pre projekt expanzie nákupného centra a výstavby nového exteriérového parkoviska chce získať potrebné povolenia v rámci povoľovacieho procesu. Samotná realizácia ako aj podrobný časový harmonogram už budú v réžii nového majiteľa.

 

O Bory Mall

Bory Mall je nákupno-zábavné centrum na západe Bratislavy, ktoré je súčasťou projektu a územia Bory. Nachádza sa v novovybudovanej oblasti v severozápadnej časti Bratislavy a jeho prevádzka začala koncom roka 2014.

Svojím konceptom zameraným na rodiny ponúka možnosť kvalitných nákupov i príležitostí na trávenie voľného času. Na 54 000 m² tu môžu návštevníci nájsť takmer 200 obchodov, reštaurácií, kaviarní, ale aj zaujímavých atrakcií pre deti. Každoročne sa v centre koná aj niekoľko podujatí, ktoré sú zamerané najmä na rodiny s deťmi. Bory Mall svojou veľkosťou plní úlohu nadregionálneho nákupného centra. Poloha pri diaľnici D2 uľahčuje dostupnosť pre motorizovaných návštevníkov, ktorým je k dispozícii viac ako 2 400 parkovacích miest na vonkajšom alebo podzemnom parkovisku.

Nové námestie

Súčasťou dokumentácie pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie je aj vybudovanie nového námestia, ktoré nahradí existujúce exteriérové parkovisko medzi Nemocnicou Bory a nákupným centrom Bory Mall. Začiatok výstavby je naplánovaný spoločne so šiestou etapou rezidenčného projektu Bory Bývanie, ktorej zahájenie bude závisieť od aktuálnej situácie na trhu. Najskorší možný termín výstavby je plánovaný na rok 2026.

Vybudovaním nového námestia vznikne viac ako 7-tisíc m2 nových verejných priestorov, ktoré budú prepojené s Nemocnicou Bory, nákupným centrom Bory Mall a šiestou etapou rezidenčného projektu Bory Bývanie. Na námestí vznikne viac ako 2-tisíc m2 parkovej zelene, oddychových zón so sedením, vodný prvok, ale aj priestor pre konanie rôznych kultúrnych akcií a festivalov. Na architektonickom riešení a spodrobnení návrhu nového námestia spolupracuje Penta Real Estate s krajinnými  a záhradnými architektami zo slovenského štúdia ZAAN Architects.

Táto zmena výrazným spôsobom zlepší kvalitu verejných priestorov v lokalite, prinesie miesto pre stretávanie sa, oddych a viac zelených plôch. Kapacitu povrchových parkovacích státí nahradí pripravovaný projekt výstavby parkovacieho domu. Spolu s plánovanou električkovou traťou tak vznikne živý bulvár, ktorý bude v budúcnosti pokračovať celou novovzniknutou mestskou štvrťou a bude tvoriť komunikačnú kostru celého územia.

 

O Penta Real Estate

Penta  Real  Estate  je  jedna  z  platforiem  stredoeurópskej  investičnej  skupiny Penta, ktorá bola založená v roku 1994. Realitná divízia Penty má v súčasnosti 26 projektov na Slovensku a v Českej republike, pričom sa zameriava najmä na segment kancelárií, bytov a retailu. Ku koncu roka 2023 spravovala spoločnosť Penta Real Estate aktíva v hodnote viac ako 1,46 miliardy EUR.

Cieľom spoločnosti je stavať budovy, ktoré prispievajú k urbanistickému rozvoju konkrétnej  lokality.  Spolupracuje  preto  s  najlepšími  odborníkmi  v  obore, špičkovými architektmi a inžiniermi. Dlhoročné skúsenosti na realitnom trhu v spojení  s  kreativitou  a  cieľavedomosťou  sú  garanciou  najvyššej  kvality  a investičnej hodnoty realitného portfólia spoločnosti Penta Real Estate.

 

 

 

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube