Penta Real Estate postaví v Bratislave nový mestský park

V lete budúceho roka, spolu s dokončením 1. etapy rezidenčnej a kancelárskej časti projektu Sky Park, dostane Bratislava nový mestský park. Na unikátnom koncepte verejných priestorov spolupracoval okrem ateliéru Zahy Hadid aj známy urbanista Igor Marko a londýnske štúdio Townshend. Rozlohou viac ako 30-tisíc m2 ho možno prirovnať k obľúbenej Medickej záhrade či Prezidentskému parku. Celkové náklady na výstavbu parku sú vo výške 4,5 milióna EUR.

„Park je premyslene navrhnutý tak, aby vytvoril zelenú oázu v pulzujúcom centre mesta, zároveň s jednoduchým a prirodzeným prístupom pre verejnosť. Príležitosť pracovať uprostred zelene a rekreačných zón bude v rámci Bratislavy skutočne jedinečnou, takýmto štandardom sa nemôžu pochváliť žiadne iné kancelárske budovy,“ hovorí Juraj Nevolník, výkonný riaditeľ v Penta Real Estate Slovensko.

Nová verejná zóna v rámci svojho veľkorysého priestoru prinesie so sebou množstvo možností využívania voľného času. Súčasťou parku bude bežecký chodník, rôzne športoviská, veľké detské ihrisko, výbeh pre psov, vodné plochy, ale aj útulné malé kaviarne či obchodíky. Citlivo navrhnutá zeleň v parku bude kombináciou mikrozáhrad s veľkými zelenými plochami s okrasnými drevinami a stromami. V centre mesta tak vznikne rozmanitý prírodný biotop.

Koncept nového parku

Koncept parku pripravoval ateliér Zahy Hadid, na jeho dotvorení spolupracoval urbanista Igor Marko z Marko&Placemakers a štúdio Townshend, ktoré je známe viacerými projektami verejných priestranstiev najmä v Londýne. Generálnym projektantom je slovenská spoločnosť GFI.

 Koncept parku je založený na niekoľkých princípoch:

  • Vlnitá krajina v rovinatej časti mesta - rekreačné prostredie je vytvorené zvlnenou krajinou, ktorá sa v častiach s okolitými ulicami zdvíha a vytvára mestské rozhranie a v časti, kde klesá, umožňuje vstup do prírodného prostredia.
  • Kontinuálny priestor - pohyb v rámci verejného priestoru je voľný, chodníky sú dizajnované tak, aby kopírovali prirodzený pohyb ľudí.
  • Aktívny parter - všetky budovy disponujú parterom, ktorý je určený pre obchody a služby.
  • Jurkovičova tepláreň - historická budova teplárne s jej funkciami pôsobí ako katalyzátor pre aktívne využitie verejného priestoru.
  • Scénická krajina - park je bohatý na množstvo kvalitatívne rozdielnych priestorov – od komunitných až po centrálne zhromaždovacie zóny.

„Zvolený typ zástavby v projekte Sky Park umožňuje vytvorenie verejných priestorov dostupných pre všetkých obyvateľov mesta. V okolí veží tak vznikne moderná oddychová zóna s parkovou výsadbou a množstvom funkčných verejných priestranstiev, ktoré prinesú návštevníkom skutočný zážitok,“ hovorí Dušan Ševela, vedúci oddelenia Design Developmentu v Penta Real Estate Slovensko.

O projekte Sky Park

Prvé tri rezidenčné veže, ktoré sú momentálne vo výstavbe, obsahujú takmer 800 bytov a sú už takmer vypredané. Štvrtá rezidenčná veža je aktuálne vo fáze získavania potrebných povolení, jej výstavba by sa mala začať začiatkom roka 2020.

Súčasťou projektu sú aj dve kancelárskej budovy. Prvá z nich, Sky Park Offices, je už tiež vo výstavbe, pričom na 31-tisíc m2 prenajímateľnej plochy ponúkne nájomcom najmodernejšie kancelárske priestory. Obsahuje aj viac ako 1200 m2 určených pre drobné obchodné prevádzky a takmer 500 parkovacích miest. Autorom tejto budovy je nemecký architektonický ateliér Vietzke & Borstelmann Architekten a generálnym projektantom GFI. Jej stavba by mala byť dokončená v prvej polovici roka 2020.

Druhá kancelárska budova, ktorej autorom je architektonické štúdio Zahy Hadid, disponuje v súčasnosti záväzným stanovisko magistrátu a je v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Jej výstavba by sa mala začať začiatkom roka 2020. Komplexná rekonštrukcia budovy Jurkovičovej teplárne si vyžiada investíciu viac ako 11 miliónov EUR. Jej dokončenie sa očakáva spolu s prvou fázou rezidenčných veží.

Penta Real Estate celkovo investuje do projektu Sky Park viac ako 420 miliónov EUR.

O Pente Real Estate

Penta Real Estate je jedna z platforiem stredoeurópskej investičnej skupiny Penta, ktorá bola založená v roku 1994. Realitná divízia Penty má v súčasnosti 26 projektov na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku, pričom sa zameriava najmä na segment kancelárií, bytov a retailu. V roku 2018 dosiahla hodnota aktív Penta Real Estate takmer 1,3 miliardy EUR.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube