Penta Real Estate odhaľuje víťazný návrh projektu Southbank

Víťazom medzinárodnej architektonicko-urbanistickej súťaže, ktorú spoločnosť  Penta  Real  Estate  vyhlásila  minulý  rok  na  projekt  s pracovným názvom Southbank, sa   stali medzinárodné architektonické ateliéry Snøhetta a Studio Egret West v spolupráci s lokálnym  ateliérom  gro  architekti.  V Bratislave  tak  vyrastie  ďalší projekt svetovej úrovne.

Do prvého kola súťaže sa prihlásilo celkovo 52 kolektívov z celého sveta. Svojim rozsahom a  svetovou kvalitou zúčastnených architektov ide o unikát, ktorý sa v našich podmienkach ešte v podobnej mierke nerealizoval. Cieľom súťaže bolo nájsť  budúce  riešenie  a architektonicko-urbanistickú  koncepciu  územia  pri južnom brehu Dunaja, v lokalite medzi bratislavským Starým mostom, Mostom Apollo a Prístavným mostom. Lokalita je jedným z najhodnotnejších stavebných pozemkov  vhodných  na  zástavbu  v  hlavnom  meste,  a  to  vďaka  blízkosti historického centra mesta aj nového centra mesta, ako aj polohe na južnom brehu rieky Dunaj.

Pri  výbere  víťaza  odborná  porota  posudzovala  predovšetkým  nosný  koncept návrhu, komplexnosť spracovania, kvalitu urbanizmu a architektúry a taktiež prácu s verejným priestorom, s dôrazom na zeleň a prírodný kontext, v ktorom sa projekt nachádza. Ďalej to boli skúsenosti architektov s projektami podobnej urbanistickej   mierky   a kontextom   a v neposlednom   rade   aj   udržateľnosť a uskutočniteľnosť návrhu. Viac o priebehu súťaže a zložení poroty si môžete prečítať tu.

Víťazné   ateliéry   realizovali   oceňované   projekty   po   celom   svete.   Medzi najznámejšie projekty nórskeho ateliéru Snøhetta patrí budova opery a baletu v Osle,   budova   francúzskeho   denníka   Le   Monde,   či   prírodný   pavilón na pozorovanie sobov v Nórsku. Ateliér sa vyznačuje okrem iného aj citlivou prácou s   prírodným   kontextom   a   jeho  presahom   do   formovania  urbanizmu   a architektúry.

Londýnske   Studio   Egret   West   je   známe   predovšetkým   vďaka mestským projektom vo Veľkej Británii, pri ktorých kládli dôraz na tvorbu živých verejných priestorov.

O víťaznom návrhu

Odborná   porota   pozitívne   ohodnotila   predovšetkým   navrhovaný   princíp kontinuálnej  mestskej  krajiny,  ktorá  vhodne  nadväzuje  na  prírodný  element
okolia. Víťazný návrh v rámci riešeného územia veľmi dobre pracuje s verejnými
priestormi, ktoré doplnia ostatné verejné plochy definované v územnom pláne
zóny. V bezprostrednom okolí riešeného pozemku ide napríklad o veľký centrálny
park,  či  športovo-rekreačnú  zónu  pri  Dunaji.  Návrh  významným  spôsobom
pracuje s terénom a umožňuje vznik ďalších ťažiskových bodov územia vo forme tzv. „bowls“. Tie majú každá rozdielnu funkciu a charakter. Architekti taktiež navrhli „fázu 0“, ktorá by aktivovala územie ešte pred tým, ako sa začne samotná výstavba projektu. Nachádzať sa bude pod Mostom Apollo a slúžiť by mala ako verejný priestor pre organizáciu kultúrno-spoločenských akcií a pre komunitné stretávanie.

Projekt prinesie do územia viac ako 1 000 bytov a viac kao 85 000 m2 prenajímateľnej plochy kancelárskych a obchodných priestorov. Termín začiatku výstavby bude závisieť od povoľovacieho procesu a bude sa odvíjať od niekoľko rokov prebiehajúcej zmeny územného plánu, ktorú obstaráva Magistrát hlavného mesta Bratislava. Po schválení zmeny územného plánu by výstavba mohla začať v priebehu 1,5 – 2 rokov. Projekt bude rozdelený do viacerých etáp a realizácia podobného rozsahu počíta s časovým harmonogramom približne na desať rokov.

„Som veľmi rád, že súťaž na toto územie prilákala jednak medzinárodný talent na strane  súťažiacich,  avšak  aj  na  strane  poroty,  ktorá  mala  naozaj  vysokú profesionálnu úroveň. Odborná porota vybrala špičkový návrh, o ktorom som presvedčený,   že   posunie   úroveň   architektúry   a realitného   developmentu v Bratislave  opäť  dopredu  a prinesie  kvalitný  verejný  priestor  pre  všetkých obyvateľov. Momentálne pripravujeme zadanie na dopracovanie štúdie v súlade s odporúčaniami poroty a pripravujeme výber lokálneho projektanta,“ povedal Juraj Nevolník, výkonný riaditeľ Penta Real Estate Slovensko.

Prístup k urbanizmu a verejným priestorom vysvetľuje David West, zakladateľ a riaditeľ Studio Egret West: „Náš návrh je inšpirovaný prírodným prostredím, ktoré sa nachádza popri rieke Dunaj. Zamýšľali sme sa, či dokážeme navrhnúť také miesto, ako keby ho vytvorila sama príroda. Verejný priestor sa tak bude rozprestierať   na   viacerých   úrovniach,   ktoré   budú   navzájom   prepojené promenádou. Táto promenáda sa stane priestorom pre komunitné stretávanie a hlavným bodom záujmu verejnosti.“

„Už pri našej prvej návšteve Bratislavy bolo zjavné, že príroda je kľúčovým aspektom tejto lokality. Tzv. „bowls“ preto v návrhu pracujú aj s existujúcimi dospelými stromami a ďalšou zeleňou, a zároveň vytvárajú trvalo udržateľný systém odvodnenia. Voda sa tak stáva hlavnou zložkou tvorby krajinnej architektúry,“ dodáva Patrick Lüth, výkonný riaditeľ Snøhetta.

O Penta Real Estate

Penta  Real  Estate  je  jedna  z  platforiem  stredoeurópskej  investičnej  skupiny Penta, ktorá bola založená v roku 1994. Realitná divízia Penty má v súčasnosti 26 projektov na Slovensku a v Českej republike, pričom sa zameriava najmä na segment kancelárií, bytov a retailu. Ku koncu roka 2022 spravovala spoločnosť Penta Real Estate aktíva v hodnote viac ako 1,16 miliardy EUR.

Cieľom spoločnosti je stavať budovy, ktoré prispievajú k urbanistickému rozvoju konkrétnej  lokality.  Spolupracuje  preto  s  najlepšími  odborníkmi  v  obore, špičkovými architektmi a inžiniermi. Dlhoročné skúsenosti na realitnom trhu v spojení  s  kreativitou  a  cieľavedomosťou  sú  garanciou  najvyššej  kvality  a investičnej hodnoty realitného portfólia spoločnosti Penta Real Estate.

 

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube