Penta predstavila riešenia pre slovenské zdravotníctvo

Investičná spoločnosť Penta, ako najväčší súkromný investor v slovenskom zdravotníctve, dnes predstavila návrh konkrétnych opatrení, ktoré by zlepšili kvalitu zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Odborníci a manažéri, ktorí pracujú v najväčších zdravotníckych firmách skupiny Penta sa zhodli, že je nevyhnutné pripraviť najmä zavedenie fungujúceho elektronického zdravotníctva a platobného mechanizmu DRG, vyššie investície do nemocníc a ich efektívnejšie riadenie systémom siete, či zavedenie transparentnosti v priamych úhradách pacientov za zdravotnú starostlivosť.

Skupina Penta aktívne pôsobí v segmente zdravotníctva už viac ako 10 rokov a za ten čas preinvestovala na modernizáciu, nákup nových prístrojov, rekonštrukciu, či oddlženie nemocníc už viac ako 135 miliónov eur. V nasledujúcich 5 rokov Penta plánuje investovať do slovenského zdravotníctva ďalších 115 miliónov eur, z ktorých časť pôjde aj do výstavby Nemocnice novej generácie v Michalovciach.

„Ako najväčší súkromný investor s viac ako 10-ročnou praxou pôsobenia v slovenskom zdravotníctve máme reálnu skúsenosť s jeho fungovaním a tiež s jeho nedostatkami či konkrétnymi problémami. Pripravili sme preto návrh odporúčaní či riešení, ktoré naše zdravotníctvo nevyhnutne potrebuje a ktoré by boli jednoznačným krokom vpred z pohľadu jeho kvality či efektivity. Veľmi by sme privítali, ak by sa o týchto návrhoch začala viesť v spoločnosti vecná a odborná diskusia,“ hovorí Eduard Maták, partner v Penta Investments zodpovedný za zdravotníctvo.

Riešenia pre slovenské zdravotníctvo:

  1. Spustiť fungujúci e-health a zdieľať klinické dáta.
  2. Zaviesť nový platobný mechanizmus DRG pre zvýšenie transparentnosti v zdravotníctve.
  3. Možnosť diferencovať výšku poistného v zdravotných poisťovniach.
  4. Odpolitizovať prostredie nemocnice profesionálnym výberom riaditeľov a riadiť nemocnice systémom siete.
  5. Nadefinovať reálne garantovateľný štandard zdravotnej starostlivosti, ktorá má byť hradená z verejného zdravotného poistenia.
  6. Neobmedzovať možnosť priplatiť si za vyššiu úroveň služieb v zdravotníckych zariadeniach.
  7. Zvýšiť efektivitu využívania zdrojov v zdravotníctve znížením zbytočných návštev u lekára a množstva predpisovaných liekov.
  8. Zaviesť transparentnosť v priamych úhradách pacientov za zdravotnú starostlivosť.

Penta a jej zdravotnícke spoločnosti

V stredoeurópskom regióne patrí Penta medzi najväčších investorov v zdravotníctve, pričom v tomto segmente sme aktívny už viac ako 10 rokov. Zdravotníctvo patrí medzi kľúčové sektory v podnikaní Penty, investície do tohto segmentu predstavujú takmer 40 percent hodnoty portfólia spoločnosti.

Penta je 100% akcionárom najväčšej súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera, siete 14 regionálnych nemocníc Svet zdravia, lekární Dr.Max a siete súkromných polikliník ProCare. Spolu tieto jej spoločnosti zamestnávajú takmer 10-tisíc zamestnancov a slovenským pacientom poskytujú zdravotnú starostlivosť či služby v najvyššom štandarde.

K stiahnutiu

Infografika - Penta v zdravotníctve Infografika_Healthcare2015.pdf / 81 kB

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube