Penta predáva AVC

Po skončení ozdravenia a majetkovej konsolidácie sa private equity skupina Penta rozhodla vyhlásiť verejný tender na predaj stopercentného podielu v spoločnostiach AVC Raková, a.s. a AVC Čadca, a.s. Obe spoločnosti sú vlastnené spoločnosťou AVC, a.s., v ktorej Penta vlastní majoritný podiel. Penta už začala s oslovením potenciálnych investorov, pričom kľúčovými kritériami predaja bude ponúkaná cena a perspektíva rozvojovej stratégie.

„Na začiatku roka sme rozdelili AVC Čadca do 2 samostatných výrobných závodov. Dosiahli sme tým lepšiu prehľadnosť v majetkovej štruktúre ako aj efektivitu v prevádzke. Pôvodná spoločnosť AVC Čadca je ozdravená, závody sú pripravené na vstup strategických investorov“, povedal Jozef Špirko, partner private equity skupiny Penta.

Reštrukturalizácia AVC

AVC je popredným dodávateľom pre automobilový priemysel. Od roku 2001 podnik produkoval stratu, ktorá len v roku 2004 presiahla 155 mil. Sk, koncom roku 2003 bola začatá exekúcia na majetok spoločnosti, ktorú vyvolal veriteľ vlastniaci bankovú pohľadávku vo výške 250 mil. Sk. Firma mala po lehote splatnosti viac ako 50 mil. Sk záväzkov a spoločnosti hrozil konkurz. V roku 2004 bola Penta oslovená majoritnými akcionármi AVC so žiadosťou o vstup do spoločnosti.

Penta sa zaviazala vysporiadať záväzky a uskutočniť ozdravný proces. Hneď po svojom vstupe, Penta poskytla 30 mil. Sk na sanáciu dlhu a odvrátenie hrozieb v podobe exekúcií a konkurzu. Vykonala celý rad reštrukturalizačných opatrení, medzi ktoré patrilo aj riešenie pre AVC nevýhodných kontraktov z minulosti. K 1.1.2008 došlo k rozdeleniu spoločnosti AVC Čadca, a.s. na 2 samostatné výrobné závody: AVC Raková, a.s. a AVC Čadca, a.s.

  • Do dnešných dní Penta preinvestovala v AVC okolo 200 mil. Sk
  • Akcionárska štruktúra v AVC: 73% ZSNP, 21% FBH, cca 6% drobní akcionári
  • AVC zamestnáva 500 zamestnancov a tržby podniku na rok 2008 sú plánované v objeme viac ako 600 mil. Sk

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube